Fler förrådsinbrott än på över 20 år

0
343

Brottsförebyggande rådet har publicerat ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Nu kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott gjorde under pandemin ett tydligt uppsving. År 2022 fortsatte den här trenden, trots att pandemin ebbade ut. Det anmäldes fler förrådsstölder än något år sedan år 2000: 20 437 stycken, det vill säga nästa 60 om dagen.

– Inbrottstjuvarna har anpassat sig till våra nya vanor efter pandemin. Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

– Förvara inte stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden. Det vanligaste som stjäls är golf- och skidutrustning, väskor och verktyg, säger Jenny Rudslätt.

Antalet anmälningar var något högre 2022 än 2021. Men jämfört med innan pandemin ser vi en markant uppgång. Åren 2020–2022 anmäldes 41 procent fler förrådsinbrott än åren 2015–2017. I till exempel Uppsala län har anmälningarna ökat med 239 procent.

Skillnaderna runtom i landet är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än fem gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

– De senaste åren har vi sett att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr. Handväskor, bilnycklar och datorer i hallen är ett lätt byte för tjuvar, säger Jenny Rudslätt.

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. November var den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2022 (1 982 stycken), jämfört med 1 388 i augusti då antalet var lägst.

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2022 anmäldes 10 970 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Sverige. Det innebär att det alltså anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.
  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.
  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

Antal anmälda källar- och vindsinbrott per län

Kommun

Antal (2022)

Per 1 000 hushåll

Ökning/minskning (fem år)

Västmanland

926

7,1

+180 % ▲

Uppsala

1 280

7,0

+239 % ▲

Östergötland

1 395

6,3

+83 % ▲

Örebro

773

5,3

+30 % ▲

Gävleborg

711

5,1

+106 % ▲

Västra Götaland

3 709

4,6

+20 % ▲

Värmland

635

4,6

+44 % ▲

Stockholm

4 377

4,1

+32 % ▲

Halland

577

3,8

+45 % ▲

Skåne

2 346

3,7

−1 % ▼

Kalmar

414

3,5

+197 % ▲

Södermanland

468

3,4

+26 % ▲

Västernorrland

377

3,2

+63 % ▲

Jämtland

204

3,2

+113 % ▲

Blekinge

215

2,8

+35 % ▲

Dalarna

361

2,6

−7 % ▼

Jönköping

416

2,5

−4 % ▼

Norrbotten

283

2,3

+169 % ▲

Kronoberg

178

1,9

+41 % ▲

Västerbotten

236

1,8

+2 % ▲

Gotland

40

1,4

+43 % ▲

Förändringen över tid är uträknad som antalet anmälda inbrott under 2020–2022 delat med antal anmälningar åren 2015–2017.

“-“ betyder att data saknas.

För statistik på kommunnivå, kontakta press@if.se. 

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2022 från Brottsförebyggande rådet (Brå) över antalet anmälda brott.

När vi här talar om “förrådsinbrott“ avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

“Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott de senaste tre åren (2020–2022) i förhållande till antalet anmälningar år 2015–2017.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

Source link

Previous articleKindred Groups rapport för det fjärde kvartalet 2022 och inbjudan till telefonkonferens
Next articleKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here