If blir nu ett av 4 000 företag världen över som har fått sina så kallade "near term" klimatmål godkända av Science Based Targets initiative*. Men If utmärker sig genom att gå längre än SBTi:s krav och även sätta mål för sin skaderegleringsverksamhet. Ifs koncernchef Morten Thorsrud har sett fram...
Det är sjukfrånvaron som oroar småföretagare mest, visar försäkringsbolaget Ifs årliga undersökning bland företagare. Sju av tio uppger att längre sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt. Lågkonjunktur och ökade kostnader hamnar längre ned på listan över vad som kan hota verksamheten. Den vanligaste källan till oro för småföretagarna är att...
Endast en av fem småföretagare vet hur de ska agera i händelse av ett dataintrång eller IT-bedrägeri. En fjärdedel svarar att de inte har kompetens att upptäcka ett intrång och bara 19 procent vet hur de ska agera om de blir drabbade. Det visar Ifs årliga undersökning av småföretagare,...
– Det är otroligt glädjande att vi för första gången på länge ser en ökning i antalet överlevande vid hjärtstopp. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ju snabbare tillgång till defibrillering, desto fler överlever hjärtstopp. Men vi vet att det fortfarande saknas hjärtstartare där de behövs som mest – i...
Dödsolyckorna i jultrafiken har mer än halverats på tjugo år. Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik över landets mest olycksdrabbade vägar.Julen är en av de stora trafikhelgerna. I år inträffar julafton på en söndag, vilket i bästa fall kan innebära att inte alla bilister ger sig ut samma dag. – Mycket...
Försäkringsbolaget Ifs nya nordiska externkommunikationschef Petra Hallebrant kommer närmast från en roll som kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Skistar. Hon har en bakgrund inom hållbarhet i flera olika kommunikationsledarroller och tillträder som Nordic Head of External Communications på If i januari 2024. – Det här känns som helt rätt tid...
Natur- och väderrelaterade händelser har de senaste åren orsakat skador för över 8 miljarder kronor i Sverige. När klimatet blir varmare väntas naturskadorna öka. Under år 2022 ersattes 17 832 försäkringstagare i Sverige med sammanlagt 995 miljoner kronor för naturskador. Det är det tredje högsta beloppet sedan 2015. Toppåret var...
Försäkringsbolaget If har för andra året i rad släppt en hälsobarometer som tar tempen på svenskarnas välmående. Undersökningen visar att oron bland befolkningen har ökat kraftigt på bara ett år. Den för många allt kärvare ekonomin och det osäkra omvärldsläget i stort, lyfts fram som två bakomliggande faktorer. På endast...
Hösten och vintern fram till julhelgen är historiskt sett den period då flest bilstölder sker. Enligt Larmtjänst, försäkringsbranschens gemensamma organisation, syns just nu en minskning av bildelar som katalysatorer, strålkastare, navigationssystem och airbags. Däremot ökar antalet efterlysningar av stulna bilar. Mellan den 1 januari och 30 september har 4 661...
I dag presenterar If, som är en del av Sampo Group, det finansiella resultatet för tredje kvartalet 2023. Bruttopremieinkomsten ökade med 6,9 procent (exklusive valutaeffekter) under de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år, och med 10,0% under tredje kvartalet. Tillväxten drevs av premiehöjningar för att täcka skadeinflationen...