Den mest hållbara skadan är den som aldrig sker. Genom att arbeta skadeförebyggande kan If förhindra försäkringsärenden som annars hade skapat en onödig klimatpåverkan. I sin hållbarhetsrapport för 2022 lyfter If en rad konkreta exempel från det strategiska hållbarhetsarbetet. Source link
De senaste fyra åren har antalet katalysatorstölder i Sverige ökat med över 10 000 procent. Den mest dramatiska ökningen skedde 2021, men under 2022 har antalet stölder stabiliserats på den höga nivån, visar nya siffror i försäkringsbolaget Ifs årliga Bilbrottsbarometer. Under år 2022 rapporterades 7 791 katalysatorstölder i Sverige.  –...
Trenden är fortsatt att antalet bilstölder minskar, men att samhällskostnaderna ökar. Nya siffror från försäkringsbranschen visar att bilbrottsåret 2022 återigen slog rekord i utbetalda ersättningar för motorfordonsförsäkringar (stöld och inbrott), med 1 044 940 691 kronor. För personbilar (privatägda och företagsägda) var summan 711 110 671 kronor. Det är den...
April och maj är den tid på året då cykelstölderna tar fart. I takt med att elcyklarna blir vanligare ökar också stölderna. Under år 2022 anmäldes 14 837 elcykelstölder i Sverige. Det är 55 procent fler än år 2020 då Brottsförebyggande rådet började redovisa stölder av elcyklar. – Vi ser en...
Det är vid omkörning och påkörning på ny väg, exempelvis på motorvägens accelerationsfält, som det sker flest stenskott. Det är precis nu – i skiftet mellan vinterväglag och torrare väglag som risken är som störst att få ett stenskott. Många väntar med att laga rutan tills gruset på vägarna är...
Jämfört med 2021 har andelen småföretagare med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring ökat från 29 procent till årets 37 procent. Det visar en undersökning bland småföretagare i landet som If låtit Novus göra. En sjukvårdsförsäkring kan man ha både som privatperson eller genom arbetsgivaren som ett komplement till den skattefinansierade vården,...
Hälften av alla skador på fritidshus inträffar under vinterhalvåret och majoriteten av dem beror på läckande eller sönderfrusna vattenledningar. Innan vattnet slås på i fritidshuset är det därför extra viktigt att kontrollera att ledningarna har klarat vintern. Försäkringsbolaget If gick i höstas ut med en varning om att inte...
Bromssträckan kan bli betydligt längre om du inte har rätt däck. Därför är det viktigt att byta från vinterdäck till sommardäck när det inte längre är risk för vinterväglag. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, modd eller frost på någon del av vägen. Den långdragna vintern som blivit...
Bara 20 procent har hittills registrerat sin katt hos Jordbruksverket, ungefär 292 000 katter av de 1,4 miljoner katter som finns i Sverige, enligt Jordbruksverket. Försäkringsbolaget If går ut med en påminnelse och rekommendation om att göra registreringen inför våren. Det kan göra det lättare att återfå en bortsprungen katt...
Förra veckan beslutade Elsäkerhetsverket om försäljningsförbud för två laddboxmodeller av märket Easee. Det kommer inte att påverka försäkringen hos If. ”Försäkringen gäller som vanligt så länge man följer råd och anvisningar”, säger Ifs motorexpert Johan Granholm. If reder ut vad man bör tänka på vid installation och säker användning...