Home Försäkringsnyheter

Försäkringsnyheter

De här veckorna är det många som är ute på vägarna för att göra sportlovsresor. If har analyserat historisk data från Transportstyrelsen över svåra olyckor i februari och mars för att få en bild av var det inträffar flest olyckor. E6:an genom Göteborgs kommun är den väg där polisen rapporterat...
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter har gjort en rad kartläggningar om effekterna pandemin har haft på folkhälsan. En mindre grupp verkar ha kvarstående symtom som "hjärndimma", trötthet, huvudvärk, ångest och PTSD. De hittills vanligaste registrerade symtomen i Sveriges patientregister är besvär med lungfunktionen eller andningen, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning samt...
Det blev ett allt annat än normalt år. I början av 2022 rådde fortfarande restriktioner till följd av covid-pandemin, men större delen av året kom att präglas av Rysslands krig i Ukraina och konsekvenserna i form av inflation, höga räntor, skenande elpriser och en begynnande lågkonjunktur. – Vi såg fram...
 Det blir allt vanligare att företag utsätts för dataintrång, hackare och virus. Följderna kan bli att system stängs ner, register och dokumentation raderas eller sprids, eller att lösesumma krävs för att öppna upp filer som blivit låsta. Det kan bli dyrt att återställa och ännu dyrare om hela verksamheten...
Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även företagare som är beroende av el i sin verksamhet. Ifs årliga företagarundersökning visar att småföretagare i storstadsregionerna klarade sig bäst, medan företagare i Sydsverige sett störst negativ påverkan.Elstödet till privatpersoner och företag har under vintern varit en uppmärksammad fråga. Stödet...
Brottsförebyggande rådet har publicerat ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Nu kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna. Antalet anmälda vinds- och källarinbrott gjorde under pandemin ett tydligt uppsving. År 2022 fortsatte den här trenden, trots att pandemin ebbade ut. Det anmäldes fler förrådsstölder än...
Höga elpriser och en köldknäpp tidigare i vintras har drabbat husägare i form av sönderfrysta rör med vattenskador som följd. Försäkringsbolaget If såg en tydlig ökning av frys- och vattenskador i december.Hälften av alla vattenskador inträffar under vinterhalvåret och majoriteten av dem beror på läckande eller sönderfrusna vattenledningar.  I december...
Vad oroar sig småföretagare för inför det kommande året? I Ifs årliga undersökning märks oron för sjukskrivningar och oron att drabbas av lågkonjunktur mest jämfört med oro för inbrott, höga elpriser eller andra affärsutmaningar som konkurrens eller felrekryteringar.   Lågkonjunktur oroar i högst grad personer i åldrarna 30 till 49 år...
En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att drygt 40 procent inte har gått tillbaka till hur man hälsade med handslag och kramar före pandemin. Mest tydligt är det bland de äldre.Många är fortsatt tveksamma till att hälsa med handslag och kramar. Mest tydligt är det bland de äldre....
Nyårsafton är för många synonymt med fyrverkerier, även om de varje år skapar diskussion. I åldersgruppen 18 till 34 år planerar drygt 20 procent att skaffa egna raketer i år, enligt försäkringsbolaget If. För hundar och deras ägare kan kvällen bli en plåga. Här är några tips för en...