Home Försäkringsnyheter

Försäkringsnyheter

Det tekniska resultatet stärks under det tredje kvartalet till 2 498 MSEK, totalkostnadsprocenten är stabilt under målnivån och antalet kunder ökar i samtliga affärsområden. Kundnöjdheten och förnyelsegraden är hög. – En viktig del av förklaringen bakom Ifs stabila resultat är att vi, trots turbulensen i omvärlden, stärkt vår position som det...
Hundratals fler kvinnor än män dör av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år. Kvinnor får också i lägre utsträckning hjälp när de drabbas av plötsligt hjärtstopp i offentliga miljöer. Flera forskningsstudier visar att män har betydligt större chans att få HLR vid hjärtstopp. En stor amerikansk studie visar att män...
Nyårsafton är för många synonymt med fyrverkerier, även om de varje år skapar diskussion. I åldersgruppen 18 till 34 år planerar drygt 20 procent att skaffa egna raketer i år, enligt försäkringsbolaget If. För hundar och deras ägare kan kvällen bli en plåga. Här är några tips för en...
Varje år får försäkringsbolaget If in ett antal anmälningar och frågor om läckande julgransfötter som orsakat skador på golv. Så här undviker du dyra överraskningar under granen.Många känner nog igen den där lite krångliga vattningen, in mellan grenarna i dåligt ljus där det är svårt att avgöra om julgransfoten...
– Det behövs fler hjärtstartare i Sveriges bostadsområden, men undersökningen visar också att vi behöver synliggöra de som finns. De behöver placeras utomhus och registreras hos hjärtstartarregistret så att SOS alarm, SMS-livräddare och folk i omgivningen kan använda hjärtstartarna och rädda liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. När någon...
Hälften av alla skador på fritidshus inträffar under vinterhalvåret. Vanligaste orsaken är läckande eller sönderfrusna vattenledningar. Med höga elpriser väntas riskerna för olika försäkringsskador öka. Försäkringsbolaget If går nu ut med en varning om att inte sänka temperaturen för mycket i vinter.Säsongen börjar gå mot sitt slut för många...
Tillsammans har If, Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex arbetat med att få djupare förståelse kring hur det är att köpa ett nytt boende och vilka primära utmaningar som uppstår framför allt för de som säljer och köper en villa. Som ett led i det arbetet har If genomfört en undersökning...
Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Det visar sig att förskrivningen till ungdomar mångdubblats på tio år.Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas...
Inflationen har fått tydligt genomslag i matpriserna och 13 procent väljer större andel grönt på julbordet i år på grund av prisökningen på kött. Totalt är det 35 procent som kommer att äta mindre kött i jul. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort.Klimat- och miljöskäl är...
Med hösten kommer viltolyckorna. Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. I landet som helhet kan vi räkna med närmare 16 000 incidenter, motsvarande över 250 per dag. – Det är störst risk för viltolyckor i gryning och...