Första delmålet uppfyllt för Einar Mattssons batteriforskning i bostadshus

0
393

I ett av husen Einar Mattsson byggt, äger och hyr ut till studenter pågår forskning för framtidens fastigheter. Här ligger KTH Live-In Lab som är ett forskningscenter där KTH bedriver forskning tillsammans med olika samarbetspartners för utveckling av metoder och teknik i samhällsbyggnadssektorn. Nu har ett av forskningsprojekten, som Einar Mattsson är en del av, uppnått ett av delmålen. Att försörja fastigheten via det solcellsladdade batterilagret under kvällstid då behovet av el i fastigheten är som störst.

Efter en komplex installation placerades de sex ton tunga batterierna i det specialbyggda rum som Einar Mattsson byggt för att kunna tanka ner solcellsenergin från taket till de stora byggnaderna. Här ska det bland annat undersökas om det är möjligt att bygga liknande rum på marknaden och om det är rimligt ur flera aspekter. Mikael Dimadis, som är Einar Mattsson projektledare berättar:

– För oss handlar det om att dra lärdomar, inte minst om batterirummet vi byggt. Hur ska ett sådant bäst utformas i ett flerbostadshus? Det är ett avancerat bygge med flera olika krav att ta hänsyn till, exempelvis att säkra upp skydd mot brand- och strålning som skyddar kringboende och samtidigt skapar de bästa förutsättningarna för batteriets funktion.

Einar Mattsson var en av initiativtagarna och huvudfinansiär vid uppstarten av KTH Live-In Lab. Här hoppas koncernen på att driva på branschens utveckling genom forskning genom att testa hållbara lösningar. Att kunna lagra energin från solcellerna på taket, för att kunna använda elen de tider på dygnet då behovet är som störst, är centralt.

– Nu är vi självförsörjande på el mellan klockan 16.00–20.00. Då har vi en topp i huset på elförbrukningen. Mat lagas, hissarna används, duschar, fläktsystem och annat som kräver el. Nästa mål är att klara av även morgonens topp. Nästa steg efter det är att kunna bli både självförsörjande och sälja överskottet en solig dag och samtidigt bidra till Svenska Kraftnäts frekvensregleringsmarknad.

En förutsättning för att lyckas med detta är att koppla ihop solcellerna från alla tre byggnaderna med batterilagret. Tidigare har det inte varit tillåtet att föra över el från en byggnad till en annan. Reglerna har nyligen förändrats, vilket skapar större möjligheter för Einar Mattsson som fastighetsägare. Nu kan energi föras över och fördelas mellan byggnader inom samma fastighet och mellan fastigheter. Därför pågår projekteringen nu för fullt av nästa etapp i batteriprojektet med målsättning att koppla ihop alla byggnaderna innan årets slut för att utnyttja batterilagrets fulla potential.

– Som med många fastighetssystem idag så måste de trimmas in, optimeras och justeras. Det är en utmaning och vi lär oss hela tiden. Vi har regelbundna möten där forskningsteamet träffar driftteamet vilket gör att vi successivt också bygger upp kunskap inom företaget, avslutar Mikael Dimadis.

För att hållbarhetsmålen för Sverige, och inte minst målen för den familjeägda koncernen Einar Mattsson, ska klaras av måste innovationer till. Målet är år 2030 halverat klimatavtrycket inom Einar Mattsson och 2045 ska utsläppen vara netto noll. Den gröna omställningen pågår för fullt.

Source link

Previous articleAI, robotar och virtuella provrum – så shoppar vi år 2041 enligt ny rapport
Next articleStor otrygghet i trafiken bland cyklister

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here