God tillväxt och break even för Pengar

0
263
God tillväxt och break even för PengarFor version in English, see attachment.

Omsättningen växte med nästan 33 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022, till 370 Mkr. Även om samtliga affärsområden bidrog till omsättningstillväxten, stack Pengar ut med en intäktsökning på 48 procent, främst driven av den utlåningsbaserade verksamheten som växte med 51 procent, och dessutom nådde affärsområdet break even i kvartalet.

Koncernens rörelseresultat steg med 57 procent till 140 Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 38 procent. Kombinationen nettoomsättningstillväxt och rörelsemarginal – det vi kallar Rule of Fortnox, blev 71 procent. Samtidigt nådde antalet kunder 495 000, en ökning med 15 000 och genomsnittlig intäkt per kund och månad växte med 9 kronor till 242. 

– Under kvartalet fortsatte vi att utveckla och vidareförädla våra produkter. En nyhet var att vi började erbjuda bokföring via kontoutdrag även till våra kunder med Swedbank, vilket betyder att de nu får tillgång till automatisk bokföring, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. Andra nyheter inkluderar ett ombyggt momsflöde – en funktion i Bokföring, möjligheten att lägga upp privatpersoner i Digital Byrå, samt en bredare lansering av Clings signering. 

Allt fler vill jobba på Fortnox!

– Att växa och fortsätta satsa för framtiden är prioriterat och därför är det glädjande att se att mängden duktiga och talangfulla personer som är intresserade av att arbeta hos oss, fortsätter växa, säger Tommy Eklund. Det viktiga för oss är att hitta rätt individer som passar in i vår dynamiska och innovativa kultur, så att vi kan fortsätta utveckla framtidens produkter. 
 

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 370 (279) Mkr, en ökning med 91 Mkr eller 33 procent.  Förvärv stod för 2 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen.
  • Rörelseresultatet uppgick till 140 (90) Mkr, en ökning med 51 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 145 Mkr.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 38 (32) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 39 procent.   
  • Resultatet efter skatt uppgick till 106 (67) Mkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,11) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50
Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSpiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen
Next article"Vi jobbar med driftoptimering hela tiden" — fredagsporträttet med Daniel Forsgren

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here