Hexatronic tecknar avtal i Tyskland till ett värde av 9

0
87

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 13 oktober, 2021

Hexatronic tecknar avtal i Tyskland till ett värde av 9 MEUR

Hexatronic GmbH (”Hexatronic”), ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har tecknat ett leverantörsavtal för fiber-till-hemmet-produkter med en befintlig kund på den tyska marknaden till ett värde av 9 MEUR. Kontraktet täcker Hexatronics passiva fiberoptiska produkter vilket inkluderar mikrodukt och nätverksprodukter. Kontraktet löper under 18 månader.   

Kontraktet följer två mindre order som mottogs från samma kund för ungefär två år sedan.

VD kommentar
Detta är det andra stora kontraktet vi tecknar i Tyskland under oktober och vi är mycket glada över att en befintlig kund återigen har beslutat sig för att teckna ett betydande kontrakt med Hexatronic, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg, 13 oktober, 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 oktober 2021 kl. 19:00 CET

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com

 

  • 2021-10-13 Hexatronic tecknar avtal i Tyskland till ett värde av 9 MEUR

Läs hela artikeln på GlobeNewswire

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here