Inflation och kriget i Ukraina ökar företags risk vid skador

0
306

Om försäkringsnivån är för låg i förhållande till värdet på tillgångarna kan det betyda att företaget inte får ut tillräcklig ersättning för att återställa verksamheten efter en brand, översvämning eller annan omfattande skada. Fenomenet kallas underförsäkring. If har sett några fall där ersättningen skrivits ned med 25 procent eftersom företaget försäkrat ett för lågt värde.

– Att vara underförsäkrad är ett större problem än vad de flesta har klart för sig. I ett worst case-scenario räcker inte ersättningen från försäkringen för att täcka skadan, förklarar Kristine B Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

If för nu dialog med hundratals stora företag i Norden för att säkerställa att deras värdering och försäkringslösningar stämmer överens med faktiska förhållanden.

Utmaningen har tilltagit under de senaste åren, påverkad av pandemin. Under andra halvåret 2021 tog den fart, och nu har den accelererat på grund av kriget i Ukraina.

– Vi har inte sett en så här hög inflation på 20-25 år. Situationen är helt annorlunda i år än för bara några år sedan, säger Kristine Wagner.

En av de viktigaste uppgifterna

– Vi ser detta som en av våra allra viktigaste uppgifter i dagsläget: att säkerställa att de värden som våra kunder vill försäkra överensstämmer med rådande prisnivå. Vår bedömning är att nästan alla företag undervärderar vad det skulle kosta att återställa verksamheten efter en större skada. Konsekvensen kan alltså bli att den försäkrade verksamheten inte får full täckning för en skada, säger Kristine Wagner.

If ser över försäkringslösningarna hos sina stora kunder utifrån en lång rad parametrar. Det handlar bland annat om värdering av varulager, längre leveranstider och priser för att anskaffa de material och maskiner som företaget behöver för sin produktion.

– Även i fall där värdet på fastigheter kan beräknas relativt enkelt, ser vi att det är svårt att beräkna det samlade värdet. Utmaningar med att, till exempel, tillhandahålla nödvändiga komponenter för att hålla verksamheten igång, bristen på råvaror och handelsrestriktioner gör det svårare än vanligt.

– Det är viktigt att våra kunder agerar på denna förändrade situation, för att undvika att bli signifikant underförsäkrade. Vårt mål är att våra kunder inte ska bli besvikna när en skada uppstår. Och de kommer att bli besvikna om de är underförsäkrade, säger Kristine Wagner.

Mer information: https://www.if-insurance.com/large-enterprises/insight/if-news/avoiding-underinsurance

Source link

Previous articleIfs årliga Hälsobarometer pekar på flera utmaningar för folkhälsan i pandemins spår
Next articleTeckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here