Information om det andra inlösenförfarandet i Betsson AB (publ)

0
601
Årsstämman i Betsson AB (publ) som ägde rum den 10 maj 2022, beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om två separata inlösenförfaranden att genomföras under 2022. Det första inlösenförfarandet genomfördes tidigare i år och det andra inlösenförfarandet kommer att äga rum mellan den 9 september och den 5 oktober 2022.

 

Bolaget offentliggör nu information gällande det andra inlösenförfarandet.

Utdelning:

Utdelningen per aktie uppgår till 1,97 SEK, motsvarande en utdelningssumma om 269,5 miljoner SEK. Den totala utdelningen under 2022, tillsammans med det tidigare genomförda inlösenförfarandet, uppgår därmed till 539 miljoner SEK.

Tidplan:

Första dag för handel i Betsson-aktien exklusive rätt till inlösenaktie: 9 september 2022

Avstämningsdag för aktiesplit: 12 september 2022

Handel i inlösenaktier: 14 september till och med 27 september 2022

Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier: 30 september 2022

Utbetalningsdag för inlösenlikviden: 5 oktober 2022

Handelsinformation:

A-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons A-aktie: SE0018535676

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie A: BETS IL A

ISIN-kod för Betsson IL A: SE0018535692 

Handelsplats för Betsson IL A: Spotlight Stock Market

B-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons B-aktie: SE0018535684

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie B: BETS IL B

ISIN-kod för Betsson IL B: SE0018535700

Handelsplats för Betsson IL B: Nasdaq Stockholm
 

För mer information om inlösenprogrammet, se Betsson AB:s webbplats under avdelningen Investor relations – Aktien – Utdelningsinformation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
ir@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS-B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Det är nödvändigt att redan nu göra åtgärder för att minska klimatavtrycket” — fredagsporträttet med Jessica Lukashina
Next articleSpelarna tror på Magdalena Andersson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here