Risk-, kris- och kontinuitetshantering

0
838

InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

OBS! Kursen är inställd!

Har du en process som säkerställer att organisationen har en robusthet och förmåga att driva den kritiska verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar?

Kursen Risk-, kris- och kontinuitetshantering – teori & praktik riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner,intern kontroll, säkerhetsansvariga, verksamhetschefer för kritiska affärsprocesser, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner.

Vikten av att kunna identifiera och hantera risker och möjligheter, har aldrig varit så stor som idag. I en globaliserad värld präglad av konstant och snabb förändring, i allt från teknikutveckling till reglering av verksamheter, har en sammanhållen riskhantering blivit en oumbärlig del av alla organisationers ledningssystem.

Även om riskhantering i sig inte är en ny företeelse har sättet att värdera och behandla risk utvecklats mycket under de senaste 25 åren. Riskhantering har gått från att i huvudsak fokusera på enskilda risker, så som finansiella eller olycksrisker, till att bli en holistisk process där alla typer av risk och alla delar av en organisation berörs. Riskhantering är dock ingen vetenskap och eftersom ”vi inte vet vad vi inte vet” kan riskhantering aldrig bli komplett eller fulländad. Detta till trots ger modern riskhantering organisationer en samlad och bättre uppfattning om möjlig intern och extern påverkan på organisationens förutsättningar att nå sina mål. Genom proaktiv risk-, kris- och kontinuitetshantering kan organisationer öka sannolikheten att satta mål nås eller till och med överträffas.

Under två intensiva dagar går vi på djupet av hur du kan säkerställa att ni har en väl fungerande risk-, kris, och kontinuitetshantering – hela tiden med de praktiska aspekterna i fokus. Vilka erfarenheter har gjorts, och vilka lärdomar kan du dra av dem? Hur ska du arbeta för att undvika de vanligaste misstagen? Vilka steg ska du ta, och i vilken ordning? Hur kan du bidra till största möjliga utväxling på era investeringar i tid och pengar?

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se

KURSLEDARE

niklasNiklas Vangstad, Principal Consultant, 4C Strategies
Niklas har över 15 års erfarenhet inom risk- kris- och kontinuitetshantering. Han arbetar ofta som projektledare för att hantera såväl väntade som oväntade händelser för företag och myndigheter inom en rad olika branscher. Han har haft längre uppdrag inom risk management, intern kontroll och internrevision hos bl.a. ICA Gruppen, SEB, Swedavia och Telia. Tidigare arbetade han på EY, först som revisor och därefter som managementkonsult.

PROGRAM

INTEGRATE RISK MANAGEMENT WITH STRATEGY & GOVERNANCE
Achieve deeper conceptual knowledge and get practical experience of tools and methods. Training concept based
on ISO 31000.

• Framework and standards
• Process according to ISO 31000 (identify, analyze, evaluate, treat)
• Practical based training

STEP 1: Identify risks
STEP 2: Analyze risks
STEP 3: Evaluate risks
STEP 4: Treat risks

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
Achieve a greater conceptual understanding and get practical experience of tools and methods. Training concept based
on ISO 22301 Business Continuity.

• Business Impact Analysis and Risk Assessment
• Business Continuity Strategies
• Implement solutions and procedures
• Verify and test
• Practical based training

STEP 1: Creating a Business Impact Analysis
STEP 2: Performing a Risk Assessment
STEP 3: Writing Business Continuity Plans
STEP 4: Table top exercise

INCIDENT AND CRISIS MANAGEMENT
Achieve greater conceptual understanding and get practical experience of tools and methods. Training concept based
on relevant international standards and extensive previous crisis management experience.

• What is ICM?
• ICM Process Tools
• Intro to Methodology and Tools
• Practical based training

STEP 1: Phases of a crisis
STEP 2: Methodology and tools in depth
STEP 3: Create Situational Awareness
STEP 4: Table top exercise

HÄMTA BROSCHYR


ANMÄLAN

PRIS

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
Tfn: +46 (0)8 587 662 73
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

The post Risk-, kris- och kontinuitetshantering appeared first on Insight Events Sweden AB.