Smidigare plan- och tillståndsprocess för infrastruktur- och bostadsexploatering

0
633

InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Bättre samverkan och smidigare processer vinner alla på

OBS! Kursdatumen i december är tyvärr inställda!

Välkommen till en kurs som tar ett helhetsgrepp om smidigare bygg- och infrastrukturprojekt. Vi sätter fingret på de hinder och lösningar som finns idag och förmedlar och diskuterar vad som krävs för att uppnå stora vinster för samhället i stort och för dig som enskild aktör – för att tjäna både tid och pengar.

Hur ser lagstiftningen och kraven ut – och hur fungerar praxis? Vi inbjuder dig till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med olika nyckelaktörer och presenterar fem cases från stora infrastruktur- och bostadsprojekt i vårt land.

Det finns gott om fallgropar att se upp för längs vägen. Men också många nya och inspirerande idéer för hur man lyckas kapa processerna, med stora pengar och tidsmarginaler att tjäna.

Varför fungerar det bättre i vissa projekt och i andra länder? Och vad kan digitaliseringen bidra med? Vi ska titta djupare på det och har bett Sverigeförhandlingens ordförande att genomlysa frågan.

Hur kan en konstruktiv samverkan se ut? En nyckel är kunskapen och förståelsen för de olika aktörerna i processen och deras ingång i respektive process samt hur processerna löper parallellt istället.

Denna kurs ger dig helhetsbilden, förståelsen för detaljerna och de verktyg du behöver för att skapa en smidigare process tillsammans med dina viktiga samarbetspartners.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Planarkitekter – Bygglovhandläggare – Plangenomförare/markingenjörer – Projektörer – Byggare – Miljöingenjörer/handläggare – Jurister – Fastighetsutvecklare – Större fastighetsägare – Upphandlare – IT-chefer – IT-projektledare – Processansvariga

KURSLEDARE

talare3Torkel Öste, fastighetskonsult, Fastighetskonsult Torkel Öste AB
Torkel har arbetat med fastighets- och exploateringsfrågor i snart 40 år varav de senaste 29 åren som konsult och företagsledare. Torkel har arbetat både med stora infrastrukturprojekt, bostadsexploateringar, industri och handel såväl som med olika specialobjekt som idrottsanläggningar, bergtäckt m.m.

 

talare2Therese Vestin, gruppchef för Tillståndsprövningar och MKB, Bergab
Utbildad mark- och växtagronom. Therese arbetar framförallt med miljöbalken och tillståndsprövningar, uppföljning och miljöbedömningar/MKB:er i infrastrukturprojekt, täkter, gruvor m.m. Har 12 års erfarenhet från Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i Stockholm, där hon arbetade med tillståndsprövningar och uppföljning av vattenverksamheter, bland annat infrastrukturprojekt, miljöfarliga verksamheter, miljöskydd och kommunala överklaganden.

 

talare1Niklas Lundin, Ordförande
Sverigeförhandlingen

PROGRAM

GENOMGÅNG AV DE OLIKA PLAN- OCH TILLSTÅNDSPROCESSERNA FÖR DETALJPLAN, VÄG- OCH JÄRNVÄGSPLAN, MILJÖTILLSTÅND, ILLUSTRERADE I PROCESSKARTA

• Hur påverkar dessa varandra och är beroende av varandra?

SAMMANFATTANDE PRESENTATION AV FALLSTUDIE FRÅN FEM STORA INFRASTRUKTURPROJEKT

• Varför tar processerna så lång tid?
• Vilka är hindren och fallgroparna?
• Erfarenhetsåterföring från infrastrukturprojekt

PRESENTATION AV PROCESSEN OCH ERFARENHETER FRÅN STORA BOSTADSPROJEKT CASE-STUDIE I SMÅGRUPPER

• Hinder och svårigheter samt problemställningar och lösningar
– hur ser deltagarnas arbetsprocesser ut?
• Redovisning
• Presentation av förbättringsmöjligheter i fallstudien av infrastrukturprojekt
• Presentation av förbättringsförslag och idéer inom bostadsexploatering

FÖRDJUPAD GENOMGÅNG AV FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG INOM INFRASTRUKTUR OCH BOSTADSEXPLOATERING

• Om behov av kunskap och förståelse av varandras roller
• Om försök med projektorganisationer i kommun och länsstyrelse
• Så skulle lagstiftningen behöva förändras

CASE:

• Ett exempel från länsstyrelsen i Stockholm – infrastrukturprojekt
• Ett exempel från Stockholm Stad – bostadsprojekt

SVERIGEFÖRHANDLINGEN

• Om arbetet med att jämka kommunala och nationella intressen – bostäder och infrastruktur
• Presentation av processen

CASE-STUDIE I SMÅGRUPPER

• Diskussion om att skapa en effektivare genomförandeprocess

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR


ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

PRISLISTA

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Helena Reinus
Tfn: 08 587 662 00
E-post: helena.reinius@insightevents.se

The post Smidigare plan- och tillståndsprocess för infrastruktur- och bostadsexploatering appeared first on Insight Events Sweden AB.