Tillämpning av cirkulär delningsekonomi som strategisk modell för en hållbar framtid

0
627

InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Hur ser du till att framtidssäkra er verksamhet med delningsekonomin som utgångspunkt?

OBS! Kursen är tyvärr inställd!

Vi är alla en del av den framväxande delningsekonomin där till exempel Blocket är ett utmärkt exempel på hur delningsekonomin kan fungera i sin linda. Delning är inget nytt utan det som är nytt är tekniken där nya innovativa företag som t.ex. Uber har skapat en framgångsrik global plattform för lokala användare som utmanar den traditionella taxibranschen. Vad kan offentlig sektor lära av dessa innovativa företag för att bygga ett framtida hållbart samhälle?

Oavsett om du arbetar inom offentlig verksamhet eller det privata näringslivet kan du ta hjälp personer utanför din organisation för att utveckla verksamheten. Olika samarbetsplattformar gör det möjligt att bjuda in medborgare, kunder och ambassadörer att vara med och skapa tjänster som både de och du vill ha.

– Vi har starka krafter i rörelse som fundamentalt kommer förändra många marknader, bolag och modeller. Krafter som redan har börjat verka, säger Patrik Eriksson kursledare.

Med den cirkulära- delningsekonomins framväxt skapas nya möjligheter i både samhället och på marknaden. Är du redo för framtiden?

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se

KURSEN BELYSER

Hur delningsekonomin påverkar värdekedjan och hur din verksamhet kan dra nytta av detta genom praktiska modeller och exempel.

Kursen vänder sig till dig inom ledningen i den offentliga sektorn, intresseorganisationer eller företag som vill skapa en cirkulär delningsekonomi för en hållbar ekonomi och samhälle.

KURSLEDARE

patrikPatrik Eriksson har lång erfarenhet från tidigare uppdrag inom området och visar under kursen utmaningar och möjligheter, problem och lösningar.

Patrik är civilekonom efter studier i Sverige, USA, Holland, Japan och England. Han har tidigare erfarenheter från Accenture, SAP, Microsoft AB och Microsoft EMEA HQ.

Han har också lång erfarenhet från ett antal egna verksamheter med fokus ny teknik och nya tjänster, affärsutveckling och från uppdrag som Global Practice Leader Innovation and Crowd hos ett stort globalt konsultbolag, och mer. Patrik har också uppdrag från Europeiska Kommissionen och representerar Sverige i den svenska delegationen för EU’s European Crowd Experts.

PROGRAM

CIRKULÄR- DELNINGSEKONOMI
• Historiken bakom uppkomsten och faserna i utvecklingen av delningsekonomin.
• Sambanden mellan begrepp som ”sharing economy”, ”collaborative economy”, ”collaborative consumption”, “peer economy”, “crowdsourcing” och “crowdfunding”.
• Hur fungerar den ekonomiska modellen som bygger på delning, byteshandel eller uthyrning av tillgång i motsats till ägande?
• De sociala och ekonomiska systemen som ligger till grund för delningsekonomin.
• Vilka starka drivkrafter ligger bakom åtkomsten av underutnyttjade tillgångar, produktionen och distributionen genom kollaborativa nätverk, modellerna för decentraliserad finansiering, omfördelningen av konsumtionen och öppna modeller för utbildning?
• Belyser de bakomliggande möjligheterna och utmaningarna, och förklarar varför utvecklingen varit så snabb.
• De rationella fördelarna med en cirkulär- delningsekonomi och konsumenternas känslor, beteende och erfarenheter.
• Är delningsekonomin, som minskar resursåtgången genom ett effektivare nyttjande av varor och tjänster, den stora lösningen på problemen med världsekonomin och de globala miljöutmaningarna?

AFFÄRSMODELLER
• Hur har effektivare problemlösning, nya plattformar och teknologier tvingat många värdeerbjudanden till omprövning och att den globala ekonomin gått in i en ny era.
• Visar nya marknader som vuxit fram och hur företag och den offentliga sektorn hittar nya möjligheter och utmanar de gamla affärsmodellerna.
• Vi går igenom egenskaperna hos en handfull nya affärsmodeller och diskuterar omställningen som följer för hela branscher.

FALLSTUDIER
• Nästan allt kan delas; bilar, logi, cyklar, hushållsapparater, telemaster, kranar, mat, mm.
• Många verksamheter har redan påverkats och vi tittar på och diskuterar exempel från ett antal marknader, som alla belyser omställningen ur olika perspektiv.
• Framgångssagorna är många och vi tittar på och diskuterar ett antal företag, som alla illustrerar olika nycklar i omställningen som följer med delningsekonomin.
• Vad kan vi lära oss av entreprenörer och isbrytare som skapat värden på den gemensamma marknaden? Hur kan offentlig sektor och dittföretag inkluderas?

RUNDA BORDET – ÖPPEN DISKUSSION MOT BAKGRUND AV INNEHÅLLET I DAG 1
• Cirkulär- delningsekonom och jag – vad har jag för erfarenheter av delningsekonomin idag?
• Vad är det som händer? Hur påverkar den cirkuläradelningsekonomin den offentliga sektorn och mitt företag och arbetssituation?
• Innovationer behöver inte vara tekniska –Hur ett affärsmässigt perspektiv följer frågan var pengarna finns? hur vi kommer upplevas ur ett socialt perspektiv? Hur blir vi effektivare mot naturen ur ett ekologiskt perspektiv?
• Vad kan vi göra för att bli bättre och för att ta till vara på våra möjligheter mer effektivt?
• Vad kan jag göra som påverkar mina möjligheter att utvecklas i den riktning jag vill och till det jag vill?
• Nya möjligheter – vad kan jag göra?

SAMMANFATTNING AV DAG 1
• Vad har vi lärt oss idag? Vad vill vi se mer av eller mindre av? Vad kan förbättras? Förberedelser inför och tips till dag 2!

PLATTFORMAR OCH REGELVERK
• Beskriver utvecklingen av de plattformar som tillsammans möjliggjort den snabba tillväxten av delningsekonomin.
• Tekniken och verktygen – förklara tekniken och visar exempel på verktyg som utvecklats för att möta nya intressen.
• Var är vi på väg – presenterar regelverket som det ser ut idag och hur starka krafter motiveras att fortsätta driva utvecklingen av regelverket.

FRAMTIDENS ARBETE
• Vi tittar på hur delningsekonomins utveckling påverkar arbetsmarknaden.
• Tittar på omställningen hur, när och var vi arbetar och hur vi kompenseras.
• Vi beskriver med fakta och prognoser hur delar av arbetsmarknaden konverterar från traditionella jobb hos en arbetsgivare till uppdrag som frilansare eller projektanställda.
• Hur kommer vi anställa i framtiden och vilka krav ställer det på arbetsgivaren?
• Diskuterar med gruppen hur faktorer som beteende, värderingar, förtroende och mobilitet påverkar förutsättningarna för arbete, utbildning och utveckling i den cirkulära- delningsekonomin

DELNINGSEKONOMINS FRAMTID
• Vilka är de stora trenderna och vilka stora förändringarna i näringslivet, tekniken och samhället är det som kommer påverka oss mest?
• Vi tittar på hur samhällsförändringen påverkar olika marknader, vinnare och förlorare, vilka områden som har störst potential i den nya ekonomin och hur.
• Hur ser prognoserna ut och vilka hål i marknaden tror experterna mest på?

RUNDA BORDET – ÖPPEN DISKUSSION MOT BAKGRUND AV INNEHÅLLET I DAG 2
• Vad har jag lärt mig idag?
• Diskutera hoten för etablerade varumärken, hur de kan hitta möjligheter och hur de kan de svara mot hoten.
• Diskutera organisationer och företag som samarbetar framgångsrikt med sina kunder med innovativa produkter eller tjänster.
• Vad är konsekvenserna för mitt företag, var är våra möjligheter och utmaningar på kort och lång sikt?
• Kan vi hitta nya idéer, möjligheter eller samarbetsformer genom deltagarna i rummet?

SAMMANFATTNING AV DAG 2
• Vad har vi lärt oss idag? Vad har varit bäst under kursen? Vad behöver förbättras?

HÅLLTIDER
08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR


ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.490 SEK

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
Insight Events Sweden
08 – 587 662 23
stefan.broman@insightevents.se

The post Tillämpning av cirkulär delningsekonomi som strategisk modell för en hållbar framtid appeared first on Insight Events Sweden AB.