Nya föreskrifter och allmänna råd om dragningar utanför spelsystem, SIFS 2024:1

0
207

Spelinspektionen har gett ut en ny föreskrift (SIFS 2024:1) som innehåller generell reglering av dragningar utanför spelsystem. Föreskrifterna sätter en miniminivå för säkerheten i dragningar som sker utanför ett spelsystem i syftet att uppnå ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelet.

De grundläggande kraven kopplade till dragningar utanför spelsystemet gäller för den som har licens att tillhandahålla spel enligt:

  • 5 kap. 1 § spellagen för andra lotterier än kasinospel på ett kasino och spel på värdeautomater,
  • 6 kap. spellagen, med undantag för lokalt poolspel på hästar enligt 8 §, samt
  • 8 kap. spellagen avseende lotteri i from av tilläggsspel till vadhållningen eller lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt.

SIFS 2024:1 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om dragningar utanför spelsystem.pdf

SIFS 2024:1 träder i kraft den 1 juni 2024.  

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleViaplay Group secures Formula 1 rights in the Netherlands and all Nordic countries in landmark five-year deal
Next articleÄndringar i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:4) om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål SIFS 2024:2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here