Över 250 viltolyckor per dag under hösten

0
415

Med hösten kommer viltolyckorna. Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. I landet som helhet kan vi räkna med närmare 16 000 incidenter, motsvarande över 250 per dag.

– Det är störst risk för viltolyckor i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren förflyttar sig för att leta föda. Det är viktigt att du håller extra uppsikt längs med vägkanterna, anpassar hastigheten och var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Har ökat kraftigt på tio år

Över tid har viltlolyckorna ökat kraftigt i Sverige. Från 64 931 viltolyckor år 2019 till 65 430 olyckor 2021. År 2020 präglades av mindre bilåkande under pandemin, då 61 156 olyckor skedde, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Sett över längre tid är utvecklingen ännu tydligare. De senaste tre åren anmäldes 41 procent fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet.

– Det är svårt att ge ett svar på varför viltolyckorna fortsätter att öka. Antal bilar i trafik blir hela tiden fler, men å andra sidan är nya bilar säkrare med autobroms och annan säkerhetsutrustning. När bebyggelsen breder ut sig kommer människor och djur allt närmare varandra och djurens naturliga yta blir mindre, det skulle kunna vara en förklaring, säger Johan Granholm.

Det är framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur ökat med 41 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bara bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krockar med mötande trafik. När det gäller älg brukar vi rekommendera att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen, säger Johan Granholm.

Viltslag

Antal olyckor

2019–2021

Antal olyckor

2010–2012

Ökning/

minskning

Rådjur

142 848

101 627

+41 %

Vildsvin

20 272

9 290

+118 %

Älg

15 565

19 184

−19 %

Dovhjort

9 898

2 861

+246 %

Kronhjort

1 306

858

+52 %

Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2020 kostade i genomsnitt 32 500 kr att reparera, så det är en betydande kostnad varje år, säger Johan Granholm.

– Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan Granholm.

Ifs tips

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.
  • Så minskar du risken för viltolycka

Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.

Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.

Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.

Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.

En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Tabell: Länen med flest viltolyckor

Län

Viltolyckor per 1000 personbilar år 2021

Utveckling sedan början av 2010-talet

Kalmar län

33

+37 %

Kronobergs län

29

+19 %

Värmlands län

25

+30 %

Gotlands län

25

+306 %

Södermanlands län

24

+67 %

Jämtlands län

21

+49 %

Jönköpings län

19

+23 %

Uppsala län

19

+53 %

Blekinge län

17

+27 %

Dalarnas län

17

+21 %

Östergötlands län

16

+48 %

Örebro län

16

+37 %

Västra Götalands län

13

+60 %

Sverige

13

+41 %

Hallands län

12

+30 %

Västmanlands län

11

+27 %

Gävleborgs län

11

+32 %

Västernorrlands län

10

+25 %

Skåne län

9

+24 %

Västerbottens län

8

+43 %

Norrbottens län

6

+24 %

Stockholms län

6

+80 %

Kolumnen “Utveckling” avser antalet viltolyckor 2019–2021 jämfört med 2010–2012 i faktiska tal (snarare än olyckor per fordon).

Läs mer om Jägareförbundet och arbetet i samband med viltolyckor. 

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet. För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2019–2021, jämfört med 2010–2012.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

Source link

Previous articleEinar Mattssons årsberättelse finalist till Publishingpriset för andra året i rad
Next articleFantasma Games fortsätter expandera i USA genom att få ett första spel certifierat i New Jersey

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here