Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Amasten Fastighets AB (publ)

0
850
Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 21 december 2022 beslutar att dela ut samtliga SBB:s aktier i det nya fristående bolaget med fokus på bostadsfastigheter, vars moderbolag kommer vara Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”).

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga SBB:s aktier i Bolaget, inklusive den underliggande koncernen, delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare, varvid tio (10) aktier av aktieslag Stam A eller Stam B i SBB berättigar till en (1) aktie i Bolaget. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Bolaget. Som tidigare har kommunicerats är avsikten att notera aktierna i Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market i första kvartalet 2023.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen, Bolaget och om SBB:s verksamhet efter utdelningen kommer att publiceras omkring den 7 december 2022. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras via ett separat pressmeddelande.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Next articleKlarna lanserar en ny plattform för att maximera värdet för svenska e-handlare och kreatörer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here