Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridinstrument och seniora obligationer

0
745
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) erbjuder innehavare av SBB:s utestående icke-gröna obligationer specificerade nedan att delta i ett återköp där SBB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om totalt EUR 650 000 000.

Återköpet av obligationer kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. “Dutch action” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 (CEST) den 16 november 2022 och likvid förväntas den 23 november 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent”.

Bolaget har lämnat i uppdrag till JP Morgan SE and Citigroup Global Markets att agera ”dealer manager” för återköpserbjudandet och Kroll Issuer Services som ”tender agent”.

Dealer Managers:

J.P. Morgan SE liability_management_EMEA@jpmorgan.com

Citigroup Global Markets, liabilitymanagement.europe@citi.com

Hybridinstrument

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities XS2010032618 EUR 500,000,000
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities XS2272358024 EUR 500,000,000
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities XS2010028186 EUR 500,000,000

Seniora Obligationer

Securities ISIN Outstanding Principal Amount
SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 XS2066041661 SEK 1,000,000,000
NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 XS2124186508 NOK 400,000,000
SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023 XS2078737306 SEK 950,000,000
SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023 XS2000538699 SEK 125,000,000
NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023 XS2203994517 NOK 200,000,000
SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023 XS2290558282 SEK 980,000,000
SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023 XS2050862262 SEK 720,000,000
EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror XS2438632874 EUR 700,000,000
NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024 XS2085870728 NOK 1,000,000,000
EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025 XS1993969515 EUR 526,000,000
SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025 XS1997252975 SEK 741,000,000
SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 XS2461738770 SEK 260,000,000
NOK 800,000,000 i Floating Rate Bonds due June 2025 XS2194790429 NOK 800,000,000
NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025 XS2223676201 NOK 700,000,000
SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025 XS2275409824 SEK 200,000,000

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, CEO and Founder, ilija@sbbnorden.se

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, lotta@sbbnorden.se


Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 11:19 CET.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleInbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q3 2022
Next articleViaplay Group reaffirms targets, signs Pickbox NOW deal and appoints new senior leaders

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here