SBB bestrider påstått och grundlöst krav från en obligationsägare avseende euroobligationer under EMTN-programmen

0
284
SBB Treasury Oyj och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (tillsammans “SBB”) har mottagit ett påstått krav (så kallad acceleration notice) från en av obligationsägarna inom EMTN-programmen för 2020 och 2021[1] som påstår att SBB har brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden i EMTN-programmen och menar att deras innehav av SBB-obligationer har förfallit till betalning. Obligationsinnehavaren har uppgett ett totalt innehav om ca 46 miljoner euro fördelat mellan de båda EMTN-programmen vilket motsvarar cirka 1 procent utav SBB:s totala obligationslån per den 30 juni 2023. Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 31 maj 2023, tillbakavisar SBB påståendena om att bolaget skulle ha brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden i EMTN-programmen och anser därför att de mottagna kraven från euroobligationsägaren är grundlösa.

SBB kommer fortsätta att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sitt och sina intressenters intressen och har sedan en tid tillbaka anlitat erfarna legala och finansiella rådgivare. Det ligger i SBB:s och alla intressenters intresse att bolaget kan fortsätta sin strategiska omvandling och stärka sin finansiella ställning utan att distraheras av störande och grundlösa krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 19:38 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] EUR 700,000,000 0.750% Social Bonds som förfaller 14 december 2028 och €950,000,000 1.125% Social Bonds som förfaller 26 november 2029 båda utfärdade av SBB Treasury Oyj och garanterade av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning fick Publishingprisets silver
Next articleIf släpper guide som ska skydda bilägare

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here