SBB noterar att Valerum AB (publ) senarelägger betalning av ränta på sin utestående säkerställda obligation och att SBB:s återköpsåtagande under obligationen kan aktualiseras

0
381
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) noterar det pressmeddelande som Valerum AB (publ) (“Valerum”) offentliggjorde den 5 oktober 2023, avseende att Valerum inte betalat den ränta på sin utestående säkerställda obligation som skulle erlagts den 5 oktober 2023 och att detta kan aktualisera SBB:s återköpsåtagande enligt villkoren. SBB har lämnat ett åtagande till investerarna i Valerums säkerställda obligation varigenom SBB förbundit sig att köpa innehavarnas obligation till 100 procent av nominellt värde inklusive upplupen och obetald ränta vid brott mot lånevillkoren. Per dagen för pressmeddelandet uppgår utestående belopp under obligationen till 272 114 032 kronor och upplupen och obetald ränta till 5 394 365 kronor.

Sammanfattning av Valerums säkerställda obligation och SBB:s återköpsåtagande

Den 30 oktober 2020 emitterade Valerum, ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”), en senior säkerställd obligation om 710 000 000 kronor med ISIN:SE0015192190 (”Obligationen”).  SBB har lämnat ett åtagande till investerarna i Obligationen varigenom SBB förbundit sig att köpa innehavarnas Obligationer till 100 procent av nominellt värde inklusive upplupen och obetald ränta vid brott mot lånevillkoren. Per dagen för pressmeddelandet uppgår utestående belopp under Obligationen till 272 114 032 kronor och upplupen och obetald ränta till 5 394 365 kronor. SBB kommer att tillse att fullgöra sitt åtagande i enlighet med villkoren för Obligationen för det fall att detta aktualiseras.

För det fall att SBB återköper Obligationer kommer SBB träda in i Obligationsinnehavarens ställe och därmed ta del av de säkerheter som är ställd för Obligationen.   

SBB:s övriga engagemang med Oscar Properties

Utöver återköpsåtagandet har SBB följande engagemang med Oscar Properties:

  • SBB har investerat 88 750 000 kronor i Oscar Properties seniora icke-säkerställda obligationer 2021/2024 ISIN:SE0016275143.
  • SBB har ett Joint venture tillsammans med Oscar Properties.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Treasury director, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming föreslås byta namn till edyoutec AB – betonar ny inriktning mot EdTech och Artificiell Intelligens
Next article” Jag har världens roligaste jobb!” — fredagsporträttet med Baker Al-Aaraji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here