Spelbolagen tar en stor risk om de inte följer kravet på måttfullhet i spelreklam

0
290

Det pågår just nu en intensiv debatt om mängden spelreklam och dess innehåll. Många frågar sig vad som i lagen menas med att reklamen ska vara måttfull och att detta begrepp behöver tydliggöras. Begreppet måttfull kommer på sikt att tydliggöras genom rättspraxis men för de spelbolag som vill vara säkra på att följa lagen är otydligheten inte något problem. Konsumentverket har i flera ärenden redan tagit ställning i frågan om vad som är måttfullt. Till exempel kan man i Konsumentverkets stämningsansökan som lämnades in till Patent- och marknadsdomstolen i december förra året se en rad faktorer som är avgörande för bedömningen av måttfull reklam: https://www.konsumentverket.se/globalassets/artikel/pagaende-mal-domar-och-forelagganden/pagaende-mal/stamningsansokan-elec-games-kov.pdf

Att fortsätta med reklam som inte är måttfull i väntan på en dom från Patent- och marknadsdomstolen är inte riskfritt för spelbolagen. Spelinspektionens sanktioner är bakåtsyftande vilket innebär att Spelinspektionen kan, med hjälp av spellagen, utdöma bakåtsyftande sanktioner om det i Konsumentverkets tillsyn slås fast att ett bolag har brutit mot måttfullhetskravet. Vid allvarliga överträdelser av spellagen ska licensen återkallas, eller om det bedöms tillräckligt, varning meddelas. En varning kan förenas med en sanktionsavgift.

En överträdelse av måttfullhetskravet är typiskt sett att betrakta som allvarlig. Vilken sanktion som kan bli aktuell i ett enskilt fall är beroende av flera olika faktorer, exempelvis hur länge överträdelsen har pågått. Även licenshavarens agerande i tillsynsärendet hos Konsumentverket kan få betydelse.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articlePRESSMEDDELANDE: Spelinspektionen och Konsumentverket tydliggör samarbetet i tillsynen av spelbolagens marknadsföring
Next articleValberedningens förslag till styrelse i Catena Media inför årsstämman 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here