Acroud AB (publ) (“Bolaget” eller “Acroud”) meddelar att Bolaget har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att begära ett undantag från den tvingande förtida delbetalningen...
Kammarrätten i Jönköping har idag reducerat den sanktionsavgift som Kindred tilldelades 2020 för att enligt Spelinspektionen a brutit mot regeln gällande bonusbestämmelser under 2019. Sanktionsavgiften...
Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 24 maj 2024. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut. ...
STOCKHOLM, 15 maj 2024 – Vid årsstämman som hölls idag den 15 maj 2024 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på...
Styrelsen för Starbreeze AB (publ) har idag beslutat att utse Mats Juhl, bolagets nuvarande CFO, till tillförordnad verkställande direktör (VD) medan rekryteringsprocessen av en permanent...
Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 23 procent jämfört med kvartal 4 främst till följd av högre spelvinster. Justerat för spelvinster som avviker från förväntat...