den 25 maj 2023 kl. 08:00 Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023. ...
Spiffbet företrädesemission är nu genomförd och registreras Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka 5 MSEK före emissionskostnader motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. Parallellt tillförs Spiffbet knappt...
Från och med den 24 maj 2023 kommer Wicket Gamings free-to-play-spel King Royale : Idle Tycoon marknadsföras på TikTok i samarbete med byrån Wehype. Kampanjens...
Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 17 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats...