Den 2 maj hade finansmarknadsminister Niklas Wykman och Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg en gemensam pressträff för att berätta om regeringens åtgärder för att öka informationsutbytet mellan aktörerna på spelmarknaden i syfte att upptäcka och bekämpa matchfixning. Åtgärden innebär att idrottsförbund, spelbolag och Spelinspektionen ska dela information om misstänkta fall...
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Spelinspektionen har gett ut en ny föreskrift (SIFS 2024:1) som innehåller generell reglering av dragningar utanför spelsystem. Föreskrifterna sätter en miniminivå för säkerheten i dragningar som sker utanför ett spelsystem i syftet att uppnå ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelet. De grundläggande kraven kopplade till dragningar utanför...
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Spelinspektionen har granskat Svenska Spel Sport & Casino AB för att kontrollera hur bolaget bland annat efterlever omsorgsplikten i spellagen. Granskningen har bland annat omfattat hur bolaget hanterat de tio kunder som hade förlorat mest pengar under den aktuella tillsynsperioden. Spelinspektionen anser att Svenska Spel Sport & Casino AB  inte...
Spelinspektionen anser att Yggdrasil Gaming Limited tillhandahållit spelprogramvara till en aktör som saknar nödvändig svensk licens och bolaget får en varning och sanktionsavgift på 300 000 kronor. Från och med den 1 juli 2023 krävs det tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller,...
Under eftermiddagen onsdag den 20 mars inträffade ett tekniskt problem på Spelpaus.se efter en uppdatering hos systemleverantören. Teknikproblemet innebar att ett annat personnamn samt aktuell avstängningstid visades istället för den som faktiskt loggat in. Spelpaus.se stängdes omgående för inloggning när problemet upptäcktes och var stängt till dess att problemet var...
I regeringsuppdrag Fi2023/03186 ska Spelinspektionen analysera och beskriva riskerna för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Finns det behov ska Spelinspektionen ta fram förslag för att motverka sådana risker samt analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. I uppdraget ingår även att se på om spelkonton bör omfattas...
Regeringen utser Claes Norgren till ny ordförande i styrelsen för Spelinspektionen. Claes  har tidigare bland annat varit riksrevisor, chef för Finansinspektionen och vice riksbankschef. Regeringen har också utsett Therese Mattsson, före detta generaldirektör för Kustbevakningen, till ny ledamot i styrelsen. Båda förordnas från och med den 1 april 2024 till och med...