Växelkurs och utdelningsbelopp i SEK för det första inlösenförfarandet 2024 i Betsson AB (publ)

0
203
 

Årsstämman 2024 i Betsson AB (publ) beslutade om två separata inlösenförfaranden om totalt 0,645 EUR per aktie som ska genomföras under 2024. Det första inlösenförfarandet äger rum mellan den 21 maj och den 12 juni 2024. Inlösenbeloppet, 0,3225 EUR per aktie, kommer att utbetalas till aktieägare i SEK. Växelkursen för det första inlösenförfarandet har fastställts till EUR/SEK: 11,6815 och utbetalningsbeloppet per aktie uppgår till 3,77 SEK.

Summering av det första inlösenförfarandet:

Inlösenförfarandet innebär att varje Betsson-aktie delas upp i två aktier (genom en så kallad aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Handel i inlösenaktierna kan ske mellan den 21 maj och den 3 juni 2024. Därefter löses inlösenaktierna in automatiskt mot en inlösenlikvid och utbetalning sker utan att aktieägare behöver vidta någon åtgärd.

 

Utbetalning:

Utbetalning till aktieägare utgår med 0,3225 EUR per inlösenaktie och tillfälle. Kontant utbetalning av inlösenlikviden sker i SEK. Växelkursen för den första utbetalningen kommer att vara EUR/SEK: 11,6815, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 3,77 SEK.

 

Tidplan:
Första dag för handel i Betsson-aktien exklusive rätt till inlösenaktier: 16 maj 2024

Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier: 17 maj 2024

Handel i inlösenaktier: 21 maj till och med 3 juni 2024

Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier: 7 juni 2024

Utbetalningsdag för inlösenlikviden: 12 juni 2024

 

Handelsinformation:

A-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons A-aktie: SE0021626769

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie A: BETS IL A

ISIN-kod för Betsson IL A: SE0021626785

Handelsplats för Betsson IL A: Spotlight Stock Market

 

B-aktier:

Ny ISIN-kod för Betssons B-aktie: SE0021626777

Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie B: BETS IL B

ISIN-kod för Betsson IL B: SE0021626793

Handelsplats för Betsson IL B: Nasdaq Stockholm

 

För mer information om inlösenprogrammet, se Betsson AB:s webbplats under avdelningen Investor relations – Aktien – Utdelningsinformation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
ir@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStarbreeze AB utser ny tillförordnad VD
Next articleBeslut vid Starbreezes årsstämma 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here