Ericsson

TranslateRSSMobil

Ericsson

Artiklar som nämner Ericsson

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

Ny teknik kan stoppa nättrollen (Svenska Dagbladet 2015-03-29)

Birgitta Forsberg: Politikerna och näringslivet drog ned varandra i dyn (DN Ekonomi 2015-03-30)

Ny teknik kan stoppa nättrollen (Svenska Dagbladet 2015-03-29)

Ny teknik kan stoppa hackare (HD Ekonomi 2015-03-29)

Ny teknik kan stoppa nättrollen (HD Ekonomi 2015-03-29)

Flygsäkerhetsmyndighet vill se två personer i cockpit (Affärsvärlden 2015-03-27)

Stockholmsbörsen på minus (HD Ekonomi 2015-03-27)

Regeringen höjer bensinskatten (Affärsvärlden 2015-03-27)

Tyskland har inte fått reformlista från Grekland (Svenska Dagbladet 2015-03-27)

USA:s tillväxt 2,2 procent (Svenska Dagbladet 2015-03-27)

Priset för Troax fastställt (Affärsvärlden 2015-03-27)

Canons Axis-bud väntas hamna i fokus på börsen (Affärsvärlden 2015-03-27)

Dyr dollar gissel för H & M (Göteborgs Posten 2015-03-24)

H&M faller trots stark rapport (Affärsvärlden 2015-03-24)

Rapportuppgången i H&M mattas av (Affärsvärlden 2015-03-24)

Sjuåring yngste pensionsspararen (Göteborgs Posten 2015-03-23)

Mr Green får grönt ljus i Italien (Affärsvärlden 2015-03-23)

?Sverige granne med en elefant? (Svenska Dagbladet 2015-03-19)

Magnus Stuart åter vd i Ginger Oil (Svenska Dagbladet 2015-03-19)

Svenska företag oroade av visumstopp (DN Ekonomi 2015-03-19)

Stoppat affärsvisum slår mot svenskt näringsliv (Svenska Dagbladet 2015-03-19)

Ericsson oroat av visumstopp (DN Ekonomi 2015-03-19)

Nästan hela muslimska världen ansluter sig till Wallströmkritiken (DN Ekonomi 2015-03-19)

(Dagens PS 2015-03-19)

Stursk Tsipras fick ok för nödlag (Svenska Dagbladet 2015-03-18)

Tvåhundra jobb bort från ABB (HD Ekonomi 2015-03-18)

Nya EU-planer för USA-avtal (Svenska Dagbladet 2015-03-18)

Tror på Sverige som telekom-nation (Göteborgs Posten 2015-03-17)

Qviberg polisanmäls för domstolslögn (Svenska Dagbladet 2015-03-17)

Apple slipper betala skadestånd för patentintrång (Affärsvärlden 2015-03-17)

Ericsson köper företag i Kina (Göteborgs Posten 2015-03-16)

Antalet öppet arbetslösa under 200 000 (Affärsvärlden 2015-03-16)

Ericsson köper kinesiskt it-bolag (Affärsvärlden 2015-03-16)

Ericsson köper företag i Kina (Svenska Dagbladet 2015-03-16)

Ericsson köper företag i Kina (HD Ekonomi 2015-03-16)

Plan tvingades landa efter stinkande toabesök (DN Ekonomi 2015-03-15)

Stark dollar sänkte USA-börserna (HD Ekonomi 2015-03-13)

Hon är årets bolagsjurist (Affärsvärlden 2015-03-13)

Jättepension till kritiserad bankman (HD Ekonomi 2015-03-13)

Ericsson har chans på mexikansk jätteorder (Affärsvärlden 2015-03-13)

Googleveteran till Ericssons styrelse (Svenska Dagbladet 2015-03-10)

Fortsatt högtryck på bomarknaden (HD Ekonomi 2015-03-13)

NEW YORK: DAGSHÖGSTA PÅ DOLLARTAPP, BANK STEG,S&P500 +1,2%(OMS) (Svenska Dagbladet 2015-03-13)

Ericsson slåss om miljarder i Mexiko (Svenska Dagbladet 2015-03-12)

Ericsson slåss om miljarder i Mexiko (HD Ekonomi 2015-03-12)

(Dagens PS 2015-03-12)

2 200 anställda varslas från Ericsson (Göteborgs Posten 2015-03-12)

Huggsexa om Ericssons och Sony Mobiles friställda (Affärsvärlden 2015-03-12)

Damberg: ?Kommer att ställa krav på Ericsson? (Svenska Dagbladet 2015-03-11)

Ericsson varslar: ?Det är oerhört dystert, oerhört tragiskt? (DN Ekonomi 2015-03-11)

TV: Krisgrupp tillsätts efter Ericssons storvarsel (Affärsvärlden 2015-03-11)

Ericsson stiger efter uppsägningar (Affärsvärlden 2015-03-11)

?Det är oerhört dystert, oerhört tragiskt? (DN Ekonomi 2015-03-11)

2 200 jobb bort från Ericsson (HD Ekonomi 2015-03-11)

(Dagens PS 2015-03-11)

Fackordföranden: ?Besvikelsen är stor? (DN Ekonomi 2015-03-11)

2 200 jobb bort från Ericsson (Göteborgs Posten 2015-03-11)

140 jobb bort i Göteborg (Göteborgs Posten 2015-03-11)

2 200 sägs upp på Ericsson (Affärsvärlden 2015-03-11)

2 200 jobb bort från Ericsson (HD Ekonomi 2015-03-11)

Ericsson varslar 2200 anställda (DN Ekonomi 2015-03-11)

(Dagens PS 2015-03-11)

Leif Johansson om det brutna Saudiavtalet (Affärsvärlden 2015-03-10)

Tvist i AD avgörs - efter 14 år (Göteborgs Posten 2015-03-09)

Googleveteran till Ericssons styrelse (Svenska Dagbladet 2015-03-10)

Så många jobbar på Sony och Ericsson (HD Ekonomi 2015-03-09)

Mörkt läge för Sony i Lund (DN Ekonomi 2015-03-09)

Ericsson rekommenderas ta över telefonnummershantering i USA (Svenska Dagbladet 2015-03-04)

Buffett dröjer mer på skattebetalningar (Svenska Dagbladet 2015-03-05)

?Räntesänkningar syftar till att motverka låg inflation? (Svenska Dagbladet 2015-03-06)

Ericsson rasar på 4g-marknaden (Affärsvärlden 2015-03-05)

(Dagens PS 2015-03-04)

Flygstrejk ? då tvingas Tore till 7,5 timmars bussfärd (DN Ekonomi 2015-03-04)

Banker mot strömmen på börsen (Affärsvärlden 2015-03-02)

Getinge mot strömmen på börsen (Affärsvärlden 2015-02-27)

Så kan Ericssons Apple-strid gynna Nokia (Affärsvärlden 2015-02-27)

Råvaruaktier drar ned börsen (Svenska Dagbladet 2015-02-27)

Vattenfall bygger ny vindkraftspark (Svenska Dagbladet 2015-02-27)

(Dagens PS 2015-02-27)

Ericsson stämmer Apple (Affärsvärlden 2015-02-27)

Stark svensk detaljhandel (Affärsvärlden 2015-02-27)

Ericsson stämmer Apple (Svenska Dagbladet 2015-02-27)

Ericsson stämmer Apple (HD Ekonomi 2015-02-27)

Ericsson stämmer Apple (DN Ekonomi 2015-02-27)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2015-02-26)

Stigande penningmängd inom EMU (Affärsvärlden 2015-02-26)

De söker flest patent (Affärsvärlden 2015-02-26)

FP vill kunna sätta stopp för statliga bolag (Svenska Dagbladet 2015-02-26)

Ericsson söker flest patent (Svenska Dagbladet 2015-02-26)

Ericsson söker flest patent (HD Ekonomi 2015-02-26)

Jakob Johansson flaggar upp i Transferator (Affärsvärlden 2015-02-25)

Gardell in i Volvos styrelse (Svenska Dagbladet 2015-02-25)

Morningstar börjar leverera information till Nasdaq i Norden (Affärsvärlden 2015-02-25)

Apple får böta för patentintrång (Affärsvärlden 2015-02-25)

Vikande resultat för Hifab (Affärsvärlden 2015-02-25)

Riksbankens direktion enig om bilden av den ekonomiska utvecklingen (Affärsvärlden 2015-02-25)

Vinstökning för Scandi Standard (Svenska Dagbladet 2015-02-25)

Tidigare Aftonbladet-vd till Eniros styrelse (Svenska Dagbladet 2015-02-25)

Stilla på börsen (HD Ekonomi 2015-02-25)

(Dagens PS 2015-02-25)

Affärsvärldens fyrklöver (Affärsvärlden 2015-02-25)

Riksbanken ser tecken på stigande inflation (Affärsvärlden 2015-02-25)

Swedbank sänker priset på 23 fonder (Affärsvärlden 2015-02-25)

Stigande lager av råolja i USA (Affärsvärlden 2015-02-25)

Muntrare kinesiska inköpschefer (Affärsvärlden 2015-02-25)

SCANDI STANDARD: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 42,9 MLN KR 4 KV (Svenska Dagbladet 2015-02-25)

Kina "farligt nära" deflation (HD Ekonomi 2015-02-25)

Ökad fart i Kinas fabriker (HD Ekonomi 2015-02-25)

Minister vill se över skattesystemet (Svenska Dagbladet 2015-02-25)

Ericssons vd i innovationsråd (Svenska Dagbladet 2015-02-23)

Eniro: Försöker vara tydliga med priset (Affärsvärlden 2015-02-23)

Professor: Oljepriserna förblir låga (Affärsvärlden 2015-02-23)

Färre arbetslösa (HD Ekonomi 2015-02-23)

Svenske stjärnmäklaren byts ut (Affärsvärlden 2015-02-23)

Apple uppges sikta på produktion av elbilar 2020 (Affärsvärlden 2015-02-20)

Hushållens förtroende minskar (Affärsvärlden 2015-02-20)

Euron pressas inför krismöte (Svenska Dagbladet 2015-02-20)

Ericsson vässar näten för appar (HD Ekonomi 2015-02-19)

Grekland siktar på förlängt stöd (Svenska Dagbladet 2015-02-18)

HSBC ber om ursäkt efter avslöjande (Svenska Dagbladet 2015-02-18)

Oriflame inviger rysk miljardsatsning (HD Ekonomi 2015-02-18)

Svenska stödköp av helt annan kaliber än ECB:s (DN Ekonomi 2015-02-18)

Resebyrå med framtidstro (HD Ekonomi 2015-02-12)

Riksbanken inför minusränta (DN Ekonomi 2015-02-12)

Bankerna avvaktar med minusränta (DN Ekonomi 2015-02-12)

Finska staten storsäljer i Telia (Affärsvärlden 2015-02-11)

Prevas vänder till vinst (Affärsvärlden 2015-02-10)

?Testa dig fram till rätt modell? (DN Ekonomi 2015-02-10)

G20: Investeringsmål möter motstånd (Svenska Dagbladet 2015-02-10)

Kinas konsumentpriser steg i januari (Svenska Dagbladet 2015-02-10)

UKRAINA: ?KONSTRUKTIVT? SAMTAL MERKEL, PUTIN & HOLLANDE (OMS) (Svenska Dagbladet 2015-02-09)

USA-siffror lyfte Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

FED: VILL SE INFLATION NÄRMA SIG 2% INNAN HÖJNING - LOCKHART (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

OLJA: FORTSATT NEDGÅNG I ANTALET AKTIVA OLJERIGGAR I USA (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

Grexit spökar ännu (Affärsvärlden 2015-02-06)

Wall Street runt nollstrecket (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

?Eniro är ett digitalt slaktdjur? (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

TV: "En aktie som gått fantastiskt bra" (Affärsvärlden 2015-02-06)

Industrivärden höjer utdelningen (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

Industrivärden höjer utdelningen (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

Industrivärden höjer utdelningen (HD Ekonomi 2015-02-06)

(Dagens PS 2015-02-06)

(Dagens PS 2015-02-06)

Citi lägger till teleoperatör på sin "Focus List" (Affärsvärlden 2015-02-06)

Börspodden sågar Eltel (Affärsvärlden 2015-02-06)

Eniro rasar på lugn börs (Svenska Dagbladet 2015-02-06)

Twitter ökar omsättningen (Svenska Dagbladet 2015-02-05)

Ericsson utvecklar 5G med kineser (Svenska Dagbladet 2015-02-05)

Två miljoner bilar återkallas igen i USA (HD Ekonomi 2015-02-01)

Skåne riskerar dyrare el efter försening (DN Ekonomi 2015-02-01)

SHB höjer riktkurs för telekomjätte (Affärsvärlden 2015-01-30)

Ny fotbollsresa för SCA-Johansson (HD Ekonomi 2015-01-29)

Nokia klår förväntningarna (Svenska Dagbladet 2015-01-29)

(Dagens PS 2015-01-28)

Ericsson sänke på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

Nordamerika tynger Ericsson (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

Volvo och Ericsson svaga kort på börsen (Affärsvärlden 2015-01-27)

Ericsson vänder upp på svag börs (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

SHB spår höjda vinstprognoser för Ericsson (Affärsvärlden 2015-01-27)

Ericsson pressar börsen (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

?Förändring när Martin-Löf lämnar? (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

Ericsson pressar börsen (HD Ekonomi 2015-01-27)

Sämre än väntat för Ericsson (DN Ekonomi 2015-01-27)

Analytiker: Ericssonaktien kan återhämta sig (Affärsvärlden 2015-01-27)

Ericsson under förväntan (Affärsvärlden 2015-01-27)

Vinstfall för Ericsson (Svenska Dagbladet 2015-01-27)

Sämre än väntat för Ericsson (HD Ekonomi 2015-01-27)

Stark vecka för Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2015-01-23)

Uppgång i japansk industri (Svenska Dagbladet 2015-01-23)

Fjärde AP-fonden: förändring i rätt riktning (DN Ekonomi 2015-01-22)

Royal Bank of Canada mångmiljardköper (Affärsvärlden 2015-01-22)

S&P betalar 77 miljoner dollar i förlikning (Affärsvärlden 2015-01-21)

Etrion lyfter på backande börs (Affärsvärlden 2015-01-21)

SocGen: Köp Ericsson (Affärsvärlden 2015-01-20)

Näringslivstopp använde miljard till havskappsegling (DN Ekonomi 2015-01-18)

Positivt slut på börsveckan (Svenska Dagbladet 2015-01-16)

Huffington Post: 49 bästa sidorna på Wikipedia (Dagens PS 2015-01-15)

Rekordstort fondsparande 2014 (HD Ekonomi 2015-01-15)

Vattenfall organiserar om (HD Ekonomi 2015-01-15)

Networks-chef lämnar Ericssons koncernledning (Affärsvärlden 2015-01-15)

H&M:s försäljning plus 15 procent (Svenska Dagbladet 2015-01-15)

Ericssons nätverkschef slutar (Svenska Dagbladet 2015-01-15)

Ericssons nätverkschef slutar (HD Ekonomi 2015-01-15)

Ica startar försäkringsrörelse (HD Ekonomi 2015-01-15)

Ericsson bekräftar partnerskap med Tigo (Affärsvärlden 2015-01-15)

Höjd riktkurs för telekomjätte (Affärsvärlden 2015-01-14)

Ericsson slår tillbaka mot Apple (Affärsvärlden 2015-01-14)

Apple stämmer Ericsson som stämmer Apple (Svenska Dagbladet 2015-01-14)

Apple och Ericsson i patentbråk (HD Ekonomi 2015-01-14)

Apple stämmer Ericsson (DN Ekonomi 2015-01-14)

Apple stämmer Ericsson (Affärsvärlden 2015-01-14)

Verkstadsbolag klättrar på höjda riktkurser (Affärsvärlden 2015-01-13)

(Dagens PS 2015-01-09)

Klart för Icas köp av Apotek Hjärtat (HD Ekonomi 2015-01-09)

Brittisk industriproduktion under förväntan (Affärsvärlden 2015-01-09)

Minskat handelsunderskott i Storbritannien (Affärsvärlden 2015-01-09)

STORBRITANNIEN: RISK FÖR TERRORDÅD LIKNANDE DE I PARIS (Svenska Dagbladet 2015-01-09)

Credit Suisse sänker telekomjätte (Affärsvärlden 2015-01-08)

(Dagens PS 2015-01-08)

SHB höjer telekomjätte (Affärsvärlden 2015-01-08)

Boendekostnader ligger still (Svenska Dagbladet 2015-01-05)

Platsannonserna blir allt mysigare (HD Ekonomi 2015-01-04)

Vestberg: Detta är nya Ericsson (Affärsvärlden 2015-01-02)

Högen av obetalda sms-lån växer (HD Ekonomi 2014-12-30)

Uppåt i Stockholm trots Greklandsoro (Svenska Dagbladet 2014-12-29)

Uppåt när börsen öppnade (HD Ekonomi 2014-12-29)

Nordkorea: Obama ?apa i djungeln? (Svenska Dagbladet 2014-12-27)

Nordkorea: Obama "apa i djungeln" (HD Ekonomi 2014-12-27)

USA:s tillväxt bästa på elva år (DN Ekonomi 2014-12-23)

Ericsson bekräftar förnyat kontrakt med Yoigo (Affärsvärlden 2014-12-23)

Nordea: Farlig expansiv räntepolitik (Affärsvärlden 2014-12-22)

Rättegång mot spansk prinsessa (Affärsvärlden 2014-12-22)

Hemsö säljer för halv miljard (Svenska Dagbladet 2014-12-22)

Ericsson investerar 115 miljoner i Indien (Affärsvärlden 2014-12-19)

?Granskningsproblemet en varningsflagga? (Svenska Dagbladet 2014-12-19)

Höjda utsikter för Ericsson (Affärsvärlden 2014-12-17)

Höjda utsikter för Ericsson-betyg (Svenska Dagbladet 2014-12-17)

Höjda utsikter för Ericsson-betyg (HD Ekonomi 2014-12-17)

Det här betyder ?Jag jobbar med pr? ? egentligen (Affärsvärlden 2014-12-16)

(Dagens PS 2014-12-16)

Xiaomi redo för patentsamtal med Ericsson (Affärsvärlden 2014-12-11)

AP-fonder dumpar Stora Enso (Svenska Dagbladet 2014-12-11)

Styrelseordförande ökar i Enquest (Affärsvärlden 2014-12-01)

Lägre oljepris borde ge tillväxt (HD Ekonomi 2014-11-30)

Egyptisk order till Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-11-27)

Egyptisk order till Ericsson (HD Ekonomi 2014-11-27)

Ericsson tecknar femårsavtal (Affärsvärlden 2014-11-24)

Här är bomarknaden hetast i landet (DN Ekonomi 2014-11-22)

FED: SKA UTREDA SINA EGNA TILLSYNSMETODER (Svenska Dagbladet 2014-11-20)

Snart äger alla över sex år en mobil (Svenska Dagbladet 2014-11-20)

Snart äger alla över sex år en mobil (HD Ekonomi 2014-11-20)

Ericsson kan ta över delar av miljardkontrakt (Affärsvärlden 2014-11-19)

Mobil datatrafik väntas åttafaldigas till 2020 (Svenska Dagbladet 2014-11-18)

SEB höjer riktkurs på telekomjätte (Affärsvärlden 2014-11-17)

Ericsson ? en tv-jätte i tysthet (Svenska Dagbladet 2014-11-16)

Ericsson ? en tv-jätte i tysthet (HD Ekonomi 2014-11-16)

Ericsson vände börsen (Svenska Dagbladet 2014-11-13)

TV: Ericsson miljardbantar (Affärsvärlden 2014-11-13)

Peab faller på rapport (Affärsvärlden 2014-11-13)

Ericsson tar täten när börsen vänder (Svenska Dagbladet 2014-11-13)

Positiv öppning väntas på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden 2014-11-13)

Ericsson leder uppgången på börsen (Affärsvärlden 2014-11-13)

Ericsson växlar upp sparprogram (Svenska Dagbladet 2014-11-13)

Många får gå när Ericsson ska spara (HD Ekonomi 2014-11-13)

Forskaren: Så minskar du skadlig stress på jobbet (DN Ekonomi 2014-11-13)

Ericsson och Nokia Solutions bjuds in för Mexico-bud (Svenska Dagbladet 2014-11-12)

TELEKOM: ERICSSON, NOKIA SOLUTIONS BJUDS IN FÖR MEXIKO-BUD (Svenska Dagbladet 2014-11-12)

Unga drabbas hårdast av amorteringskrav (DN Ekonomi 2014-11-11)

Skistar ställer in skidtesthelg (Affärsvärlden 2014-11-11)

ECB inleder köp av ABS:er om en vecka (Svenska Dagbladet 2014-11-11)

Analytiker: Därför backar Ericsson (Affärsvärlden 2014-11-10)

Marknadsföring döms ut av börsbolag (Svenska Dagbladet 2014-11-10)

Positiv öppning väntas på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden 2014-11-07)

Små rörelser på Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-11-03)

Dags att deklarera småhus (HD Ekonomi 2014-11-01)

Lägre förlust för Alcatel-Lucent (Svenska Dagbladet 2014-10-30)

Lägre förlust för Alcatel-Lucent (HD Ekonomi 2014-10-30)

Uppåt på Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-10-30)

Comic Con breddar paletten (HD Ekonomi 2014-10-30)

PA Resources överträffar förväntningarna (Svenska Dagbladet 2014-10-29)

KI: Svag inflation trots nollränta (HD Ekonomi 2014-10-29)

?En gemensam vision ­skapar ­energi och kraft? (DN Ekonomi 2014-10-27)

Ericsson får Telenor-kontrakt (Svenska Dagbladet 2014-10-27)

Ericsson får Telenor-kontrakt (HD Ekonomi 2014-10-27)

Dollarn tog miljard för Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-10-24)

Stockholmsbörsen kring nollan (Affärsvärlden 2014-10-24)

Positiv börsöppning väntas (Svenska Dagbladet 2014-10-24)

Spretig rapport från Ericsson (HD Ekonomi 2014-10-24)

Volvo rusar på svag börs (HD Ekonomi 2014-10-24)

Lägre vinst för Ericsson (DN Ekonomi 2014-10-24)

Volvo rusar på svag börs (DN Ekonomi 2014-10-24)

Stavangers guldålder på väg mot slutet (DN Ekonomi 2014-10-24)

Osäkert inför Ericssons rapport (Svenska Dagbladet 2014-10-24)

Osäkert inför Ericssons rapport (HD Ekonomi 2014-10-24)

Krisbolag på ruinens brant satsade allt på galen fest (Dagens PS 2014-10-23)

Telekombolaget ZTE ökar vinsten med 191 procent (Svenska Dagbladet 2014-10-23)

Hedersam förlust för Nokia (HD Ekonomi 2014-10-23)

Hedersam förlust för Nokia (DN Ekonomi 2014-10-23)

Nedåt på Asienbörserna (Affärsvärlden 2014-10-16)

Mörkt år för Teliaaktien (DN Ekonomi 2014-10-16)

NCC får norsk miljardorder (Svenska Dagbladet 2014-10-15)

(Dagens PS 2014-10-10)

Nedåt på Asiens börser (Svenska Dagbladet 2014-10-10)

Ikea lockar kvinnor, Google män (Svenska Dagbladet 2014-10-08)

Ikea lockar kvinnor, Google män (Svenska Dagbladet 2014-10-08)

Ikea lockar kvinnor, Google män (HD Ekonomi 2014-10-08)

EU: KAN EJ TVINGA SVERIGE ATT GÅ MED I EMU - DOMBROVSKIS(OMS) (Svenska Dagbladet 2014-10-07)

SAS varslar ett 100-tal på Arlanda (HD Ekonomi 2014-10-06)

ERICSSON: TECKNAR KONTRAKT MED EIRCOM VÄRT 80 MLN EUR (Svenska Dagbladet 2014-10-06)

Förlust för Industrivärden (HD Ekonomi 2014-10-06)

Förlust för Industrivärden (Svenska Dagbladet 2014-10-06)

Media: Ericsson tecknar irländskt kontrakt (Affärsvärlden 2014-10-03)

(Dagens PS 2014-10-03)

(Dagens PS 2014-10-02)

ECB lämnar räntan oförändrad (DN Ekonomi 2014-10-02)

(Dagens PS 2014-10-02)

Ericsson i miljardstrid om hemlig databas i USA (Svenska Dagbladet 2014-10-01)

Domare godkänner Ericssons Ambient-förvärv (Affärsvärlden 2014-10-01)

Ljusnande framtid för dubbeltradare (DN Ekonomi 2014-09-29)

Ericsson vill köpa smart grid-bolag (Affärsvärlden 2014-09-26)

(Dagens PS 2014-09-24)

UBS sänker telekomjätte (Affärsvärlden 2014-09-24)

Skanska tar polsk order (Affärsvärlden 2014-09-24)

Ericsson lägger miljardbud på mobilnät (Affärsvärlden 2014-09-23)

Tysk ekonomi växer igen (HD Ekonomi 2014-09-23)

Ericsson köper molntjänstföretag (Affärsvärlden 2014-09-22)

Ericsson köper molnföretag (Svenska Dagbladet 2014-09-22)

Ericsson köper molnföretag (HD Ekonomi 2014-09-22)

?Fler kvinnliga chefer ger ökad lönsamhet? (DN Ekonomi 2014-09-22)

Minskad vinst för Medcap (Affärsvärlden 2014-09-19)

Ericsson slår igen modemenhet (HD Ekonomi 2014-09-19)

Ericsson lägger ned modemtillverkning i Lund (DN Ekonomi 2014-09-18)

Ericsson lyfte börsen (Svenska Dagbladet 2014-09-18)

Stockholmsbörsen: Nya indexrekord (Affärsvärlden 2014-09-18)

Ericsson stänger ner modemen i Lund (Svenska Dagbladet 2014-09-18)

Uppåt på börsen (Svenska Dagbladet 2014-09-18)

Vestberg: Signifikanta personaluppsägningar krävs (Affärsvärlden 2014-09-18)

Ericsson agerar draglok på börsen (Affärsvärlden 2014-09-18)

Ericsson lyfter Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-09-18)

Ericsson lyfter Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-09-18)

Ericsson begraver modemavdelningen (DN Ekonomi 2014-09-18)

Ericsson dragkrok på börsen (DN Ekonomi 2014-09-18)

Ericsson upphör med utveckling av modem (Affärsvärlden 2014-09-18)

Ericsson ställer om och säger upp (Svenska Dagbladet 2014-09-18)

Ericsson ställer om och säger upp (HD Ekonomi 2014-09-18)

Gruvbolag stryks från guldindex (Affärsvärlden 2014-09-15)

Saabs indiska mina (Affärsvärlden 2014-09-15)

Lättviktsdator får minuspoäng för högt pris (DN Ekonomi 2014-09-15)

Ericsson köper Fabrix Systems (Affärsvärlden 2014-09-12)

Ericsson köper Fabrix Systems (Svenska Dagbladet 2014-09-12)

Ericsson köper Fabrix Systems (HD Ekonomi 2014-09-12)

Värmen fick fart på klädköpen (Svenska Dagbladet 2014-09-10)

FED: BANKER MÅSTE VÄLJA MELLAN STORLEK OCH KAPITALKRAV-TARULLO (Svenska Dagbladet 2014-09-10)

?Största framsteget i Iphones historia? (DN Ekonomi 2014-09-09)

Ericsson på treårshögsta (Affärsvärlden 2014-09-08)

Dagens stora vinnare (Affärsvärlden 2014-09-08)

SHB: Volvo ?en besvikelse? (Affärsvärlden 2014-09-08)

Pundet tappar inför folkomröstning (HD Ekonomi 2014-09-08)

Elux rusar på börsen (Affärsvärlden 2014-09-08)

Överskott i statens betalningar (Affärsvärlden 2014-09-05)

Brister i myndigheters IT-säkerhet (HD Ekonomi 2014-09-04)

Oljepriserna rekylerar uppåt (Affärsvärlden 2014-09-03)

Carnegie: H&M:s vinsttillväxt är inte inprisad (Affärsvärlden 2014-09-01)

Alliansen: 300 000 nya bostäder på sex år (Affärsvärlden 2014-09-01)

Skanska tar Oslo-order (Affärsvärlden 2014-09-01)

(Dagens PS 2014-08-29)

Vd-avhopp hejdar börsnotering av STG (Affärsvärlden 2014-08-29)

Ericssons gamla vd-villa ute till salu (Affärsvärlden 2014-08-25)

Sverige i skatteavtal med Hongkong (Svenska Dagbladet 2014-08-22)

Lägre pris leder till spräckta budgetar för oljeindustin (Svenska Dagbladet 2014-08-22)

Peab backar på börsen (Affärsvärlden 2014-08-22)

TV: Därför faller Peab-aktien (Affärsvärlden 2014-08-22)

Kopparpriserna stiger (Affärsvärlden 2014-08-22)

Nokia får order från irländska Three (Svenska Dagbladet 2014-08-22)

Nokia får order från irländska Three (HD Ekonomi 2014-08-22)

Australisk order till Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-08-20)

Australisk order till Ericsson (HD Ekonomi 2014-08-20)

Nokia mot strömmen på trög börs (HD Ekonomi 2014-08-20)

Ericsson publicerar mångfaldssiffror (DN Ekonomi 2014-08-19)

Störande belysning återkallas (DN Ekonomi 2014-08-19)

Ericsson förlänger australiskt avtal (Affärsvärlden 2014-08-18)

Ericsson tecknar nya avtal (Svenska Dagbladet 2014-08-18)

Australisk order till Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-08-18)

Australisk order till Ericsson (HD Ekonomi 2014-08-18)

REINFELDT: INGA OFIN SKATTESÄNKNINGAR NÄSTA MANDATPERIOD (OMS) (Svenska Dagbladet 2014-08-18)

Indisk order till Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-08-12)

Ekonomer räknar med rysk recession (HD Ekonomi 2014-08-12)

Indisk order till Ericsson (HD Ekonomi 2014-08-12)

Börsen vänder upp (Svenska Dagbladet 2014-08-07)

Börsen vänder upp (HD Ekonomi 2014-08-07)

Nytt ryskt mobilimperium på plats (HD Ekonomi 2014-08-06)

Cykliska bolag leder återhämtning på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden 2014-08-04)

Stockholmsbörsen öppnar upp (HD Ekonomi 2014-08-04)

Ericsson förlorar amerikanskt mål (Svenska Dagbladet 2014-08-01)

ERICSSON: FÖRLORAR MÅL MOT WILAN OM KONTRAKTSTOLKNING (Svenska Dagbladet 2014-08-01)

Folkaktier upp på morgontrött börs (HD Ekonomi 2014-08-01)

Trueposition drar tillbaka anklagelser mot Ericsson (Affärsvärlden 2014-07-31)

Ericsson förlikas med True Position (HD Ekonomi 2014-07-31)

Vinsten sjunker för CTC Media (Affärsvärlden 2014-07-31)

Ny miljardförlust för Ericsson-rival (Svenska Dagbladet 2014-07-31)

Ny miljardförlust för Ericsson-rival (HD Ekonomi 2014-07-31)

?Vart seglar den kinesiska skuldballongen?? (Svenska Dagbladet 2014-07-30)

Astra vinnare på trög börs (Svenska Dagbladet 2014-07-30)

MAN justerar ner prognoser (Affärsvärlden 2014-07-30)

Oväntat djup recession i Ukraina (HD Ekonomi 2014-07-30)

Kraftigt fall för japansk industri (HD Ekonomi 2014-07-30)

Ericsson köper Metratech (HD Ekonomi 2014-07-29)

Börsen på oförändrad nivå (HD Ekonomi 2014-07-24)

Ny biståndsstrategi för Uganda (HD Ekonomi 2014-07-24)

Aktierusning efter Facebooks rapport (DN Ekonomi 2014-07-24)

IMF: FED KAN HÅLLA RÄNTAN ORÖRD TILL EFTER MITTEN PÅ 2015(OMS) (Svenska Dagbladet 2014-07-24)

Telenor höjer prognosen (HD Ekonomi 2014-07-23)

Ericsson utvald som leverantör av LTE-nätverk i Costa Rica (Affärsvärlden 2014-07-22)

Ericsson får nät-order i Costa Rica (Svenska Dagbladet 2014-07-22)

Lockheed Martin höjer prognosen (Svenska Dagbladet 2014-07-22)

Ericsson får nät-order i Costa Rica (HD Ekonomi 2014-07-22)

Så mycket ökade Ericssons-konkurrentens intäkter (Affärsvärlden 2014-07-21)

Bakslag för Volvo i utsläppstvist (HD Ekonomi 2014-07-19)

Ericsson visade vägen (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Börsen nära nollstrecket (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Ökad mobiltrafik lyft för Ericsson (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Ris och ros för svenska börsjättarna (DN Ekonomi 2014-07-18)

Ericsson draglok på börsen (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Ericsson draglok på börsen (DN Ekonomi 2014-07-18)

Telekomoperatör lyfter på börsen (Affärsvärlden 2014-07-18)

Ris och ros för rapporterande jättar (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Ericsson lyfter på börsen (Svenska Dagbladet 2014-07-18)

Ris och ros för rapporterande jättar (HD Ekonomi 2014-07-18)

Ericsson lyfter på börsen (HD Ekonomi 2014-07-18)

Bolagsrapporter rör om på börsen (DN Ekonomi 2014-07-18)

Mest nedåt på Asiens börser (HD Ekonomi 2014-07-17)

Usel sparränta ? här är alternativen (HD Ekonomi 2014-07-16)

KINA: BNP ÖKADE 7,5% 2 KV JMF 2 KV 2013 (Svenska Dagbladet 2014-07-16)

Ericsson-konkurrent höjer vinstprognos (Affärsvärlden 2014-07-14)

Ericsson-konkurrent höjer vinstprognos (Affärsvärlden 2014-07-14)

Business-böckerna du måste läsa i hängmattan (Dagens PS 2014-07-14)

Ericsson bekräftar uppgraderingsorder från KT (Affärsvärlden 2014-07-14)

Så undviker du onödiga försäkringar (DN Ekonomi 2014-07-14)

Uppåt på börsen (HD Ekonomi 2014-07-14)

Fortsatt dystert på Tokyobörsen (HD Ekonomi 2014-07-11)

Börsstopp för portugisisk bank (Svenska Dagbladet 2014-07-10)

Grönsakerna som svenskar älskar mest (DN Ekonomi 2014-07-10)

Minskad försäljning för VRG (Affärsvärlden 2014-07-10)

Svenska Spel vill starta nätkasino (Affärsvärlden 2014-07-10)

Svenska Spel vill starta nätkasino (HD Ekonomi 2014-07-10)

Klädkedja i kris får kassatillskott (Svenska Dagbladet 2014-07-10)

Rekordhögt sparande i fonder (Svenska Dagbladet 2014-07-10)

Uppgörelsen i halvtid: 'Inte förödmjuka dem mer' (Dagens PS 2014-07-10)

BNP Paribas erkänner sig skyldiga till brott (Affärsvärlden 2014-07-10)

Den indonesiska börsen stiger efter Widodo-ledning (Affärsvärlden 2014-07-10)

Pc-försäljning planar ut (Svenska Dagbladet 2014-07-10)

Många vill tas bort från Google (DN Ekonomi 2014-07-10)

Tryg över förväntan (Affärsvärlden 2014-07-10)

Europaterminer kring nollan (Affärsvärlden 2014-07-10)

Låna schysst av familjen (HD Ekonomi 2014-07-09)

Sydsvenskan får köpa Helsingborgs Dagblad (HD Ekonomi 2014-07-09)

Axis vinnare på börsen (HD Ekonomi 2014-07-09)

Ökat förvaltningsresultat för Catena (Affärsvärlden 2014-07-08)

Börsen vänder ned (HD Ekonomi 2014-07-08)

(Dagens PS 2014-07-07)

Bank of Japan kommer att fortsätta med lättnader (Svenska Dagbladet 2014-07-07)

Industrivärden ökar substansvärdet (Svenska Dagbladet 2014-07-04)

Industrivärden ökar substansvärdet (Svenska Dagbladet 2014-07-04)

Industrivärden ökar substansvärdet (HD Ekonomi 2014-07-04)

Ericsson över 730 anställda (Affärsvärlden 2014-07-01)

MISEN ENERGY: HANDELN ÅTERUPPTAGEN, AKTIE FÖLL 24% I ÖPPNINGEN (Svenska Dagbladet 2014-07-01)

Eolus Vind etablerar sig på finsk marknad (Affärsvärlden 2014-07-01)

Stockholmsbörsen mot strömmen (Svenska Dagbladet 2014-06-23)

KI: Räntan sänks i juli (Affärsvärlden 2014-06-18)

SAS faller på stigande börs (Svenska Dagbladet 2014-06-18)

Kritik mot pensionssystemet (HD Ekonomi 2014-06-17)

Ukraina försöker köpa gas i Europa (Svenska Dagbladet 2014-06-17)

Blandat på Wall Street (Svenska Dagbladet 2014-06-16)

S&P kan nedgradera Ericsson-konkurrent (Affärsvärlden 2014-06-13)

På väg för frihandelns skull (Svenska Dagbladet 2014-06-11)

Goda nyheter för Ericsson (Affärsvärlden 2014-06-11)

"Risk för att konflikten drar ut på tiden" (DN Ekonomi 2014-06-10)

Riskkapitalister vill dra sig ur välfärden (DN Ekonomi 2014-06-10)

NEW YORK: SMÅ UPPGÅNGAR, APPLE STEG EFTER SPLIT, DJIA +0,1% (Svenska Dagbladet 2014-06-09)

Ericsson kan få jättekontrakt (Affärsvärlden 2014-06-09)

(Dagens PS 2014-06-04)

Shelton Petroleum vill upplösa korsägandet med Petrogrand (Affärsvärlden 2014-06-04)

Allt fler mobilabonnemang i världen (Svenska Dagbladet 2014-06-03)

Allt fler mobilabonnemang i världen (HD Ekonomi 2014-06-03)

Ericsson får T-Mobile-order (Svenska Dagbladet 2014-06-02)

Ericsson får T-Mobile-order (HD Ekonomi 2014-06-02)

Elekta och Ericsson vinnare i fredagshandeln (Affärsvärlden 2014-05-30)

Analytiker: Därför lyfter telekombolaget (Affärsvärlden 2014-05-30)

Ericsson bygger nytt campus i Silicon Valley (Affärsvärlden 2014-05-30)

Svagt nedåt på börsen (HD Ekonomi 2014-05-28)

Ericsson-agent erkänner Greklandsmutor (Affärsvärlden 2014-05-23)

(Dagens PS 2014-05-23)

Bank-vd får kritik för brev (DN Ekonomi 2014-05-19)

Fd Ericsson-vd lämnar Blackberrys styrelse (Affärsvärlden 2014-05-16)

Nokia kan stänga indisk fabrik (Affärsvärlden 2014-05-15)

USA:s orderingång lägre än beräknat (Svenska Dagbladet 2014-05-15)

Pfizerbud kritiseras av senatorer (HD Ekonomi 2014-05-15)

Citigroup sparkar elva i lånehärva (HD Ekonomi 2014-05-14)

Ericsson fortsätter växa inom tv (Svenska Dagbladet 2014-05-14)

Ericsson fortsätter växa inom tv (HD Ekonomi 2014-05-14)

Uppåt start på börsveckan (Svenska Dagbladet 2014-05-12)

Ericsson slutför förvärv (Affärsvärlden 2014-05-12)

Ericsson döms efter hjärtattack (Svenska Dagbladet 2014-05-10)

Ericsson döms efter hjärtattack (HD Ekonomi 2014-05-10)

Ericsson spår indisk bredbandsexplosion (Affärsvärlden 2014-05-08)

Ericsson anställer 70 ingenjörer i Göteborg (Göteborgs Posten 2014-05-08)

Dagens aktieråd (Affärsvärlden 2014-05-06)

ECB-ledamot: EU bör överväga fördragsändringar (Affärsvärlden 2014-05-06)

Norrmännen flitiga campinggäster (HD Ekonomi 2014-05-06)

?Ett viktigt underlag för vårt förändringsarbete? (Svenska Dagbladet 2014-05-05)

Moody's skriver ned Ericssonbetyg (Svenska Dagbladet 2014-05-05)

Huawei: Aktieägarna är giriga (Affärsvärlden 2014-05-05)

Moodys sänker Ericssons betyg (Affärsvärlden 2014-05-05)

Moody's skriver ned Ericssonbetyg (HD Ekonomi 2014-05-05)

Fitch höjer ABB:s betyg (Dagens PS 2014-05-02)

Astra avvisar Pfizer - Lööf oroad (Göteborgs Posten 2014-05-02)

Börsen på plus (Svenska Dagbladet 2014-05-02)

Nokias resultat överraskar (Dagens PS 2014-04-29)

Forskare dömer ut specialjord (DN Ekonomi 2014-04-26)

Gina Tricot på väg upp ur svackan (Göteborgs Posten 2014-04-26)

Analytikern råd: Köp stort i aktien (Affärsvärlden 2014-04-23)

Ericsson tyngde Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-04-23)

Ericsson under alla förväntningar (Dagens PS 2014-04-23)

Ericsson under alla förväntningar (Dagens PS 2014-04-23)

Ericsson under alla förväntningar (Dagens PS 2014-04-23)

Ericsson tynger Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-04-23)

Ericsson under förväntningarna (Dagens PS 2014-04-23)

Ericsson-aktien rasar på börsen (Affärsvärlden 2014-04-23)

Aktierna som tynger börsen (Affärsvärlden 2014-04-23)

Inköpschefsindex stärker eurokursen (Affärsvärlden 2014-04-23)

Ericsson under alla förväntningar (Svenska Dagbladet 2014-04-23)

Ericsson under förväntningarna (Svenska Dagbladet 2014-04-23)

Ericsson tynger Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-04-23)

Ericsson under förväntningarna (HD Ekonomi 2014-04-23)

Ericsson under förväntningarna (HD Ekonomi 2014-04-23)

Ericsson tynger Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-04-23)

Ericsson redovisar högre vinst (DN Ekonomi 2014-04-23)

Live: Rapporter från börsens tungviktare (Göteborgs Posten 2014-04-23)

Uppåt på ledande Asienbörser (Dagens PS 2014-04-23)

Samsung kan lyfta Ericssonmarginal (Dagens PS 2014-04-22)

Oro för växande oljelager (Affärsvärlden 2014-04-22)

Samsung kan lyfta Ericssonmarginal (Svenska Dagbladet 2014-04-22)

Samsung kan lyfta Ericssonmarginal (HD Ekonomi 2014-04-22)

Ny konkursförhandling om två veckor (HD Ekonomi 2014-04-22)

Vitryssland ställer in eurolån (Dagens PS 2014-04-22)

Valet som kan ge pensionärer sämre ekonomi (DN Ekonomi 2014-04-22)

Risk för dyster pensionsutveckling (Dagens PS 2014-04-22)

Sänkt skatt för miljoner italienare (Svenska Dagbladet 2014-04-19)

Ericsson säljer till Hexatronic (Affärsvärlden 2014-04-16)

Starkare tro på exporten (Svenska Dagbladet 2014-04-16)

Deutsche Bank: Köp Ericsson (Affärsvärlden 2014-04-15)

Ökad handelsöverskott i eurozonen (Dagens PS 2014-04-15)

(Dagens PS 2014-04-15)

Ericssons strategichef avgår (Göteborgs Posten 2014-04-14)

Ericssons strategichef avgår (Dagens PS 2014-04-14)

Ericssons strategichef lämnar (Affärsvärlden 2014-04-14)

Ericssons strategichef avgår (Svenska Dagbladet 2014-04-14)

Ericssons strategichef avgår (HD Ekonomi 2014-04-14)

Nedåt på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-04-14)

Försäljningsras för norsk nyproduktion (Affärsvärlden 2014-04-11)

Vestberg: Tråkigt med mutrykten (Dagens PS 2014-04-11)

Vestberg: Tråkigt med mutrykten (Svenska Dagbladet 2014-04-11)

Vestberg: Tråkigt med mutrykten (HD Ekonomi 2014-04-11)

Stockholmsbörsen faller (Dagens PS 2014-04-11)

Ny bas för Hyresgästföreningen (Svenska Dagbladet 2014-04-10)

ZTE räknar med rejäl vinstförbättring (Svenska Dagbladet 2014-04-10)

Tele2 kräver svar om datalagring (Svenska Dagbladet 2014-04-10)

ZTE: SER MARKANT ÖKNING NETTORESULTAT 1 KV (Svenska Dagbladet 2014-04-10)

Danske: Ericsson ska ner 49 procent (Affärsvärlden 2014-04-09)

Borg ser risker med Ukraina-krisen (DN Ekonomi 2014-04-09)

Ericsson bekräftar miljardkontrakt i Taiwan (Svenska Dagbladet 2014-04-09)

(Dagens PS 2014-04-08)

Ytterligare mutanklagelser mot Ericsson (Affärsvärlden 2014-04-08)

Eldriven Saab klar ? men visas inte (HD Ekonomi 2014-04-08)

Valförväntningar ger lyft för Indienfonder (DN Ekonomi 2014-04-08)

ERICSSON: SPÅR TV-MARKNAD ÖKAR TILL 750 MDR USD 2020 (Svenska Dagbladet 2014-04-07)

Lägre vinst för Industrivärden (Dagens PS 2014-04-07)

Lägre vinst för Industrivärden (HD Ekonomi 2014-04-07)

Nedgång på Tokyobörsen (Svenska Dagbladet 2014-04-07)

Analytiker: Därför sprack Meda-affären (Affärsvärlden 2014-04-04)

Ericsson anklagas för Greklandsmutor (Dagens PS 2014-04-02)

Stockholmsbörsen stiger svagt (Dagens PS 2014-04-02)

Ericsson anklagas för Greklandsmutor (Göteborgs Posten 2014-04-02)

Ericssons Indienchef spår dataexplosion (Affärsvärlden 2014-04-02)

Ericsson anklagas för Greklandsmutor (Svenska Dagbladet 2014-04-02)

?Ericsson betalade 116 miljoner i mutor? (DN Ekonomi 2014-04-02)

?Kan vara möjligt att väcka åtal? (DN Ekonomi 2014-04-02)

(Dagens PS 2014-04-02)

Ericsson anklagas för Greklandsmutor (HD Ekonomi 2014-04-02)

Nyheten som kan lyfta Ericsson (Affärsvärlden 2014-04-01)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-04-01)

Ericsson får order i Finland (Dagens PS 2014-04-01)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-04-01)

Ericsson får order i Finland (Svenska Dagbladet 2014-04-01)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-04-01)

Ericsson får order i Finland (HD Ekonomi 2014-04-01)

Uppåt på Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-04-01)

Ericsson får Burmaorder från Telenor (Dagens PS 2014-03-31)

Ericsson får Burmaorder från Telenor (Svenska Dagbladet 2014-03-31)

Ericsson får Burmaorder från Telenor (HD Ekonomi 2014-03-31)

Stark utveckling för Ericssonkonkurrenten Huawei (Svenska Dagbladet 2014-03-31)

Volvo säljer fastigheter (Svenska Dagbladet 2014-03-28)

Ericssons förvärv får grönt ljus (Affärsvärlden 2014-03-27)

Ny norsk-svensk tandvårdskoncern (Göteborgs Posten 2014-03-27)

Räntorna faller på KI-barometern (Affärsvärlden 2014-03-26)

Sjunkande intäkter för Ericsson-konkurrent (Affärsvärlden 2014-03-26)

Ericsson-konkurrenten ZTE gör miljardvinst (Svenska Dagbladet 2014-03-26)

IMF: KINA MÅSTE FOKUSERA PÅ EKONOMISKA REFORMER - LAGARDE (Svenska Dagbladet 2014-03-24)

Gränserna inte givna för uthyrning (HD Ekonomi 2014-03-23)

Jobb för familjen lär barn om pengar (Göteborgs Posten 2014-03-22)

Avvaktande fredagshandel på börsen (Affärsvärlden 2014-03-21)

Telekomleverantör rusar på Wall Street (Affärsvärlden 2014-03-21)

Negativ kreditprognos för Ryssland (Svenska Dagbladet 2014-03-20)

TV: Oklara bankregler (Affärsvärlden 2014-03-20)

Obama beordrar större Rysslandssanktioner (Affärsvärlden 2014-03-20)

Strauss-Kahn jagar miljarder till hedgefond (Affärsvärlden 2014-03-20)

Stockholmsbörsen: Ericsson mot strömmen (Affärsvärlden 2014-03-20)

Rekordmånga kollar deklarationen (DN Ekonomi 2014-03-20)

Goldman Sachs sänker tillväxtprognos för Kina (Affärsvärlden 2014-03-20)

Latour storköper i pantautomater (Affärsvärlden 2014-03-20)

Motormännen vill ha skarpare sms-lag (Svenska Dagbladet 2014-03-20)

SKF betalar miljardböter (HD Ekonomi 2014-03-19)

Volkswagen: Kommer inte höja budet (Affärsvärlden 2014-03-18)

Vårkänslor bland handlarna (HD Ekonomi 2014-03-17)

Nedåt i Asien efter Krimomröstning (Svenska Dagbladet 2014-03-17)

Moody's justerar upp EU (Svenska Dagbladet 2014-03-15)

Amerikanska producentpriser sjunker (Affärsvärlden 2014-03-14)

Stor risk i hushållens ekonomi (Svenska Dagbladet 2014-03-14)

Ny dag för Ica-stämma (HD Ekonomi 2014-03-14)

Ericsson-vd tjänade nära 24 miljoner (HD Ekonomi 2014-03-13)

Stockholmsbörsen nära noll (HD Ekonomi 2014-03-13)

Kings värde: cirka 48 miljarder (Göteborgs Posten 2014-03-12)

Fordon och medicin drar ner export (HD Ekonomi 2014-03-11)

TV: Spotify mot börsen? (Affärsvärlden 2014-03-10)

TV: Fler jobb än väntat i USA (Affärsvärlden 2014-03-07)

Ericsson och Nokia tecknar avsiktsavtal i Libyen (Affärsvärlden 2014-03-06)

Lyft för svenska patentansökningar (Dagens PS 2014-03-06)

Ericssonkund ökar capex till rekordnivå (Affärsvärlden 2014-03-06)

"Naturens viagra" pekas ut som bluff (HD Ekonomi 2014-03-06)

NEW YORK: SMÅ RÖRELSER, DOW TYNGDES AV EXXON, DJIA -0,2% (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Stockholmsbörsen stängde oförändrad (Göteborgs Posten 2014-03-05)

Stockholmsbörsen stängde oförändrad (Göteborgs Posten 2014-03-05)

Stockholmsbörsen stängde oförändrad (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Åttaåring spöade alla vuxna i blindtest av vin (Dagens PS 2014-03-05)

Svenska obalanser stör EU (Dagens PS 2014-03-05)

Marginellt upp på Stockholmsbörsen (Göteborgs Posten 2014-03-05)

Marginellt upp på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Marginellt upp på Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Koenigsegg behöver växa (HD Ekonomi 2014-03-05)

Överväger att sälja Tele2 Norge (Dagens PS 2014-03-05)

Gunnebo stänger i Uckfield (Dagens PS 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-03-05)

Tillväxt i eurozonen bekräftas (Dagens PS 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (Göteborgs Posten 2014-03-05)

Volvo och Ericsson i topp på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden 2014-03-05)

Överväger att sälja Tele2 Norge (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Volvo lyfter Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-03-05)

Aktiespararna sågar bud på Probi (Dagens PS 2014-03-05)

Asien: Lättnad driver sentimentet (Affärsvärlden 2014-03-05)

Ökat sug efter fritidshus (Affärsvärlden 2014-03-05)

Aktiespararna sågar bud på Probi (Svenska Dagbladet 2014-03-05)

Aktiespararna sågar bud på Probi (HD Ekonomi 2014-03-05)

Lyft för tjänstesektorn (HD Ekonomi 2014-03-05)

Ännu en bitcoin-bank rånad (HD Ekonomi 2014-03-04)

Wall Street: Högre kurser väntas (Affärsvärlden 2014-03-04)

Bill Gates rikast i världen (Svenska Dagbladet 2014-03-04)

Ryssland slutar sälja billig gas till Ukraina (Svenska Dagbladet 2014-03-04)

Billigare hotellnätter i Asien (Svenska Dagbladet 2014-03-04)

TV: ?Förödande för Ryssland på sikt? (Affärsvärlden 2014-03-03)

Kvinnokvoten i ledningsgrupper växer (Svenska Dagbladet 2014-03-03)

Stockholmsbörsen: Terminerna pekar nedåt (Affärsvärlden 2014-03-03)

Bilsalong med vårkänslor i Genève (HD Ekonomi 2014-03-02)

USA avstår från G8-förberedelser (Dagens PS 2014-03-02)

Produktionen stoppas av dagens XC90 (Göteborgs Posten 2014-03-01)

Nya föräldrar får dela på barnbidrag (HD Ekonomi 2014-03-01)

Tecken på avmattning i Kina (Svenska Dagbladet 2014-03-01)

Analyshus nobbar analytikerundersökningar (Affärsvärlden 2014-02-27)

Forsatt svagt uppåt för västsvensk konjunktur (Göteborgs Posten 2014-02-26)

Ericsson får Vodafone-order (Dagens PS 2014-02-26)

Ericsson får Vodafone-order (Svenska Dagbladet 2014-02-26)

Ericsson får Vodafone-order (HD Ekonomi 2014-02-26)

AP-fond kritisk till Volkswagen (Göteborgs Posten 2014-02-24)

AP-fond kritisk till Volkswagen (HD Ekonomi 2014-02-24)

Nya stabilitetsåtgärder efterlyses (HD Ekonomi 2014-02-24)

Ericsson satsar på gatlampor (Dagens PS 2014-02-24)

Ericsson satsar på gatlampor (Svenska Dagbladet 2014-02-24)

Ericsson satsar på gatlampor (HD Ekonomi 2014-02-24)

Postnord fortsätter kapa (Dagens PS 2014-02-21)

Postnord fortsätter kapa (Göteborgs Posten 2014-02-21)

Postnord kapar (Affärsvärlden 2014-02-21)

Elekta vinstvarnar (Svenska Dagbladet 2014-02-21)

Postnord fortsätter kapa (Svenska Dagbladet 2014-02-21)

Postnord fortsätter kapa (HD Ekonomi 2014-02-21)

Postkodlotteriet snålare i år (Svenska Dagbladet 2014-02-20)

Borg vill slopa pensionsavdraget (Dagens PS 2014-02-20)

NCC får sänkt konkurrensavgift (Dagens PS 2014-02-19)

Ericsson tecknar stort Afrikaavtal (Dagens PS 2014-02-19)

Lägre vinst för Swedish Match (Göteborgs Posten 2014-02-19)

Ericsson tecknar stort Afrikaavtal (Svenska Dagbladet 2014-02-19)

Ericsson tecknar stort Afrikaavtal (HD Ekonomi 2014-02-19)

Liten rekyl på New York-börsen (Svenska Dagbladet 2014-02-04)

Vestberg med delegation besökte Egypten (Affärsvärlden 2014-02-14)

Skanska får miljardorder (E24 2014-02-13)

Blandat på USA-börserna (Dagens PS 2014-02-12)

Rekord för Stockholms Hamnar (HD Ekonomi 2014-02-11)

Sänkta avgifter för pensionssparare (E24 2014-02-11)

Efter kritiken: Spendrups svar på tal (E24 2014-02-10)

Nytt om vindkraft vid flygplats (Dagens PS 2014-02-10)

TURKIET: S&P SÄNKER UTSIKTER TILL NEGATIVA (OMS) (Svenska Dagbladet 2014-02-10)

UKRAINA: FITCH SÄNKER KREDITBETYG TILL CCC (B-) (OMS) (Svenska Dagbladet 2014-02-10)

Här är Volvos nya konceptbil XC Coupé (E24 2014-01-08)

Bahnhof skärper krav på kunder (HD Ekonomi 2014-02-09)

Industrivärden höjer utdelningen (Dagens PS 2014-02-07)

Industrivärden höjer utdelningen (HD Ekonomi 2014-02-07)

Ericsson förvärvar i USA (HD Ekonomi 2014-02-06)

Ericsson förvärvar i USA (Dagens PS 2014-02-06)

Ericsson förvärvar i USA (Affärsvärlden 2014-02-06)

Minskad förlust för Alcatel-Lucent (Dagens PS 2014-02-06)

Minskad förlust för Alcatel-Lucent (HD Ekonomi 2014-02-06)

Sony överger dator- och tv-tillverkning (E24 2014-02-06)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-02-03)

Stockholmsbörsen: Viss nedgång väntas (Affärsvärlden 2014-02-03)

Uppåt på Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-02-03)

Fler nixar mobilen efter nya regler (HD Ekonomi 2014-02-01)

Vestberg ökar kraven (E24 2014-02-01)

Goldman Sachs: Ericsson kan lyfta 25 procent (Affärsvärlden 2014-01-31)

Vestberg inte till Microsoft (DN Ekonomi 2014-01-29)

Oförändrat på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-01-31)

Microsoft kan rekrytera vd internt (Dagens PS 2014-01-31)

Oförändrat på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-01-31)

Microsoft kan rekrytera vd internt (HD Ekonomi 2014-01-31)

Vinstlyft för SKF-konkurrent (Affärsvärlden 2014-01-31)

Stockholmsbörsen: H&M faller efter rapport (Affärsvärlden 2014-01-30)

Sämre än väntat för Ericsson (Dagens PS 2014-01-30)

Sämre än väntat för Ericsson (Dagens PS 2014-01-30)

Ericsson mot strömmen (Dagens PS 2014-01-30)

Sämre än väntat för Ericsson (Göteborgs Posten 2014-01-30)

TV: Därför stiger Ericsson (Affärsvärlden 2014-01-30)

Ericsson mot strömmen (DN Ekonomi 2014-01-30)

Sämre än väntat för Ericsson (Dagens PS 2014-01-30)

Ericssons vinst lägre än väntat (Affärsvärlden 2014-01-30)

Sämre än väntat för Ericsson (HD Ekonomi 2014-01-30)

Upp till bevis för börsjättar (Dagens PS 2014-01-30)

Ericsson: Vestberg till styrelsen - lämnar inte - källa (E24 2014-01-30)

Detta händer torsdag 30 januari (E24 2014-01-30)

Vestberg inte till Microsoft (Dagens PS 2014-01-29)

Vestberg inte till Microsoft (HD Ekonomi 2014-01-29)

FACEBOOK: RES EX EO 0:31 USD/AKTIE 4 KV (NY) (Svenska Dagbladet 2014-01-29)

Nordea dubblar sparprogrammet (Dagens PS 2014-01-29)

Ericsson får fransk order (Dagens PS 2014-01-28)

Ericsson får fransk order (HD Ekonomi 2014-01-28)

Tre får fängelse i vinbolagshärva (HD Ekonomi 2014-01-28)

Indien höjer ? Turkiet väntas följa (Dagens PS 2014-01-28)

SCB: Högre handelsöverskott (Göteborgs Posten 2014-01-28)

Asienbörserna: Stabilisering efter nedgång (Affärsvärlden 2014-01-28)

RBS: AVSÄTTER 3,1 MILJARDER PUND FÖR ERSÄTTNINGAR (Svenska Dagbladet 2014-01-27)

Stockholmsbörsen: Ericsson mot strömmen (Affärsvärlden 2014-01-27)

Ericsson och Samsung överens (Dagens PS 2014-01-27)

Ericsson upp på backande börs (Affärsvärlden 2014-01-27)

Analytiker om Ericssons Samsung-avtal (Affärsvärlden 2014-01-27)

Nedåt på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2014-01-27)

Fler sysselsatta 2013 (Affärsvärlden 2014-01-27)

Är spargrisen snart ett minne blott? (E24 2014-01-27)

Ericsson och Samsung överens (DN Ekonomi 2014-01-27)

Ericsson och Samsung överens (Dagens PS 2014-01-27)

Ericsson ingår licensavtal med Samsung (Affärsvärlden 2014-01-27)

Ericsson och Samsung överens (HD Ekonomi 2014-01-27)

Överenskommelse höjer Ericssonvinst (E24 2014-01-27)

Vårstädning väntar i bankstyrelserna (Dagens PS 2014-01-24)

Börsen föll med Nokia som sänke (Göteborgs Posten 2014-01-23)

Kanadensisk talan mot Northland (HD Ekonomi 2014-01-23)

Lägre vinst för Nokia (Dagens PS 2014-01-23)

Nokia pressar Ericsson på börsen (Göteborgs Posten 2014-01-23)

Huawei ska nyanställa 5 000 personer i Europa (Affärsvärlden 2014-01-23)

Börsen straffade ABB (E24 2014-01-22)

Nya chocksiffror för norsk bomarknad (E24 2014-01-22)

Nya Nokia med nätverk i fokus (Dagens PS 2014-01-21)

Danske Bank slaktar folkaktie - spår halvering (Dagens PS 2014-01-21)

Bank sågar Ericsson ? tror kursen halveras (E24 2014-01-21)

Estländskt boprisrally väcker gammal bankoro (Affärsvärlden 2014-01-21)

Danske Bank: Ericsson ska ner 50 procent (Affärsvärlden 2014-01-21)

Trojkan avvisar grekisk finanspolitisk plan (Affärsvärlden 2014-01-20)

Borg kan tänka sig att höja skatten (Affärsvärlden 2014-01-20)

KINA: INVESTERINGARNA ÖKADE 19,6% 2013 JMF 2012 (Svenska Dagbladet 2014-01-20)

Halverat pensionssparande hos unga (HD Ekonomi 2014-01-19)

NSA-skandal kan ge gränser på nätet (HD Ekonomi 2014-01-18)

Svårare pricka rätt tillväxtland (HD Ekonomi 2014-01-18)

Blandade reaktioner på Obamas tal (HD Ekonomi 2014-01-18)

SAS vill göra en emission (Dagens PS 2014-01-16)

Han kan bli Microsofts nye vd (Affärsvärlden 2014-01-16)

Ericssons vd het för Microsoft (E24 2014-01-16)

Källor: Vestberg het för Microsoft (DN Ekonomi 2014-01-16)

Källor: Vestberg het för Microsoft (HD Ekonomi 2014-01-16)

Källor: Vestberg het för Microsoft (Dagens PS 2014-01-16)

Nordea stiger efter FI-godkännande (Affärsvärlden 2014-01-15)

Ericsson-konkurrenten Huawei växer (Göteborgs Posten 2014-01-15)

H&M i topp på stigande börs (Affärsvärlden 2014-01-15)

Nätneutraliteten hotad efter dom (HD Ekonomi 2014-01-15)

Ericsson-konkurrenten Huawei växer (Dagens PS 2014-01-15)

Ericsson-konkurrenten Huawei växer (HD Ekonomi 2014-01-15)

Stockholmsbörsen fortsätter stiga (Dagens PS 2014-01-13)

Uppåt på Stockholmsbörsen (Affärsvärlden 2014-01-13)

Bud på Probi att vänta (Dagens PS 2014-01-13)

Macys rusar på Wall Street (Affärsvärlden 2014-01-09)

Ericsson kopplar upp Volvos bilar (E24 2014-01-09)

Krisande Grekland ny EU-ordförande (DN Ekonomi 2014-01-01)

Stockholmsbörsen nära noll (Dagens PS 2014-01-08)

Transportministern avvisar förslaget (HD Ekonomi 2014-01-08)

Börsen upp efter trevande start (Dagens PS 2014-01-08)

Rekordmånad för App Store (Affärsvärlden 2014-01-07)

Endomines avbryter fältprospektering (Affärsvärlden 2014-01-07)

Svagt uppåt på Stockholmsbörsen (HD Ekonomi 2014-01-07)

Kolkraft på 20-års högsta (HD Ekonomi 2014-01-07)

Börsen sjunker något (Dagens PS 2014-01-03)

Börsen sjunker något (HD Ekonomi 2014-01-03)

?Vi kan inte granska något vi inte äger? (E24 2014-01-02)

Svenskt företag i grekisk mutskandal (Dagens PS 2014-01-02)

Rekord i fondavgifter (Affärsvärlden 2013-12-27)

Peab vinner kontrakt (HD Ekonomi 2013-12-27)

DI: 30 aktier för 2014 (Affärsvärlden 2013-12-23)

USA: BNP steg med 4,1 procent (E24 2013-12-20)

Butikskejdan JC säljs till Kina (DN Ekonomi 2013-11-01)

ABB fick polsk order (HD Ekonomi 2013-12-20)

Vad blev beskedet från Riksbanken? (E24 2013-12-20)

Mäklare spår stigande borättspriser (Dagens PS 2013-12-20)

Fler Dreamliner till SAS-konkurrenten (E24 2013-12-20)

Miljoner kreditkortsuppgifter stulna (E24 2013-12-20)

FED: BALANSRÄKNING STEG ÖVER 4.000 MDR USD FÖRRA VECKAN (Svenska Dagbladet 2013-12-19)

NEW YORK: SIDLEDES HANDEL MED STATISTIKFOKUS, DJIA +0,1% (Svenska Dagbladet 2013-12-19)

?Det sprider framtidstro? (E24 2013-12-19)

Norwegians kabinpersonal sägs upp (HD Ekonomi 2013-12-19)

Över 5 miljarder snart ogiltiga (DN Ekonomi 2013-12-19)

Kockums får ubåtsorder (Dagens PS 2013-12-19)

Svag tillväxt i Sverige (Dagens PS 2013-12-19)

Fredrik Ljungbergs krog i konkurs (Affärsvärlden 2013-12-19)

Chodorkovskij uppges be om nåd (E24 2013-12-19)

?Har passerat den högsta arbetslösheten? (DN Ekonomi 2013-12-19)

Norska politiker rasar mot Lundin (Dagens PS 2013-12-19)

Glädje i Linköping efter Jas-besked (DN Ekonomi 2013-12-19)

Bekräftat: Brasilien köper Jas Gripen (E24 2013-12-18)

Scania har delgivits för dödsolycka (Göteborgs Posten 2013-12-18)

Han vann 260 miljoner kronor - ger bort allt till välgörenhet (Affärsvärlden 2013-12-18)

Bakslag för Europas byggbolag (Affärsvärlden 2013-12-18)

Skanska bygger kontor i London (Dagens PS 2013-12-18)

KI: Hushållens optimism håller i sig (Dagens PS 2013-12-18)

Eurogruppen godkänner utbetalning till Grekland (Affärsvärlden 2013-12-18)

Facklig strid om svensk besättning (Dagens PS 2013-12-18)

Piratdelade Beckfilm ? får böta 4,3 miljoner (E24 2013-12-17)

Skidtrend ger kraftigt ökad försäljning (E24 2013-12-15)

?Billigt eftersom andra gjort jobbet? (E24 2013-12-15)

En stigande trend för Clas Ohlson-aktien (E24 2013-12-15)

Nedåt på Stockholmsbörsen (Dagens PS 2013-12-12)

Ericsson: Tio heta trender 2014 (Affärsvärlden 2013-12-11)

Kronan tappar mot dollarn och euron (Affärsvärlden 2013-12-11)

ECB: Ser inte Bitcoin som alternativ valuta (Affärsvärlden 2013-12-10)

Legomobilen hotar marknadens jättar (E24 2013-12-10)

Vad kan du om Ikea? (DN Ekonomi 2012-09-17)

Nedåt för finsk industriproduktion (Dagens PS 2013-12-10)

CISCO: JUSTERAT RESULTAT 0:53 USD/AKTIE 1 KV (Svenska Dagbladet 2013-11-13)

FED: BEHÖVER BESTÄMMA SLUTGILTIG STORLEK FÖR QE - PLOSSER (Svenska Dagbladet 2013-11-18)

GAP: RESULTAT NÅGOT BÄTTRE ÄN VÄNTAT 3 KV (Svenska Dagbladet 2013-11-21)

Volatil handel (Veckans Affärer 2011-09-26)

Bankerna drar upp börsen (Veckans Affärer 2011-09-26)

Hopp om åtgärder i Europa (Veckans Affärer 2011-09-27)

Ericssons konkurrent kan bli säkerhetsrisk (E24 2013-12-05)

Missnöjet växer bland bolånekunder (E24 2013-12-09)

?Det måste bli lättare att förstå banken? (E24 2013-12-09)

?Nobbar Kina USA:s statspapper?? (E24 2013-12-09)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

( 1970-01-01)

Rapporter som nämner Ericsson

Pressmeddelanden som nämner Ericsson

IT-företaget NUITEQ i Skellefteå nyanställer

Fantastiskt år för Smartsign

Torbjörn Ericsson ny styrelseordförande för SwedSec

Kullalanet: Fler. Fetare. Fullt.

Veckans nyheter från Digitala Värmland: Vecka 5

Giant digital signage order to Smartsign

Jätteorder till Smartsign

?Ny mässa samlar svensk tillverkningsindustri

Veckans nyheter från Digitala Värmland: Vecka 5

16 stora företag kraftsamlar för ökad regional attraktivitet

Veckans nyheter från Digitala Värmland: Vecka 4

Qmatic och Ericsson uppvaktade av amerikansk handelsdelegation

De har utsetts till Årets affärsjurist 2014

Umeå hyllar sina företagare

Kontek drar på Sverigeturné

Inbjudan till Compare-seminarium om agila metoder och motivation

Sänker trösklarna till Silicon Valley

Adventure Box ett nytt svenskt spel annonserar start av Kickstarter kampanj den 24 oktober 2014

Inspirationsdag 100% verkstad

Svenska Qmatic växer framgångsrikt på den europeiska marknaden

Qmatic förstärker sitt nordiska team

Agenturföretagen ny partner till World Trade Day

Uppstart Helsingborg drar igång

Demolaprojekt får fortsättning som aktiebolag!

Nu firar Kontek 80 år!

Niam säljer kontorsfastighet i Kista

Studenter får chans till affärsnätverk

Kommunike från årstämma

Emissionen i Greater Than fulltecknad

Jättedammsugare förbättrar arbetsmiljön, tar bort hälsoskadliga partiklar

Kallelse till Jojkas årsstämma

Private Equity 2014

SKARG´s produkt Swenska Hoga tilldelas aktningsvärd Red Dot

Tata Consultancy Services får HR-utmärkelse i Sverige

Connect Hotels förvärvar fastighet i Kista

Pressinbjudan: Så ska vi bli bättre innovatörer

Uppländska tillväxtföretag kan andas ut - affärsänglar har kapitalet

Svenska tillväxtföretag kan andas ut - affärsänglar har kapitalet

?Skånska tillväxtföretag kan andas ut?

Ny matkonsult på Hushållningssällskapet i Halland!

Tidningen Chef nominerar årets ledare

Premiär för Power Circle Partner Forum

Axalon Tech expanderar stort

Exklusiva förköpsbiljetter till Lady Gaga med American Express

KTH:s entreprenörer når större marknad

Halda teams up with F1-driver

Information från Exchange Finans

Almi Blekinges tillväxtliga 2013

SEB-etablering ger 75 nya jobb till Sundsvall

Forskning pågår - lyckat möte mellan forskare och Compare-företag

Folksams index för ansvarsfullt företagande 2013: Många börsbolag redovisar inte något hållbarhetsarbete

Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

Kommande rapporter för Ericsson
Låna upp till 400 tkr snabbt?
LÅNEFÖREMEDLARE:
ALLALÅN.SE
- lån utan uc
- lån med anmärkningar

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll