Både Evoke Gaming Ltd och Mr Green Limited får anmärkning och sanktionsavgift för bristfällig regelefterlevnad

0
574

Den som har fått svensk spellicens omfattas av föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar och ska varje år rapportera in vissa uppgifter avseende spelansvar.

Både Evoke Gaming Ltd och Mr Green Limited har brustit i sin rapporteringsskyldighet till Spelinspektionen. Bolagen har under en lång tid haft brister i sin rapportering och det som rapporterats har i efterhand visat sig vara felaktigt.

Båda bolagen har nu implementerat tekniska lösningar för att rapportera in de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna och det finns inte något som tyder på att överträdelsen kommer att upprepas. De har ändå åsidosatt sina skyldigheter enligt föreskriften under en betydande lång tid. Ett åsidosättande av föreskriftens krav kan inte vara ursäktligt eller anses motsvara en ringa överträdelse. Mot den bakgrunden bedömer Spelinspektionen att en anmärkning förenat med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande för respektive bolag.

Mr Green Limited har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatsen, mrgreen.com

Evoke Gaming Ltd har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatserna, bertil.com, mamamiabingo.com, redbet.com, williamhill.com, williamhill.se, vinnarum.com

Ta del av besluten

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleYabie rekryterar Ruud Suntjens som ny CFO
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter Sverige för cirka 150 mkr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here