Kanon Gaming Limited får varning och sanktionsavgift för brister i omsorgsplikten

0
196

Spelinspektionen har granskat Kanon Gaming Limited för att kontrollera hur bolaget efterlever omsorgsplikten enligt spellagen. Granskningen har bland annat omfattat hur bolaget hanterat misstanke om överdrivet spelande hos ett antal kunder och vilka åtgärder som vidtagits när detta identifierats.

Spelinspektionen anser att Kanon Gaming Limited inte har haft ändamålsenliga rutiner för att skydda kunderna mot överdrivet spelande. Bolaget har inte hjälpt kunderna att minska sitt spelande när det har funnits anledning till det. De har inte arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat i de fall då kunder uppvisar spelbeteende som bedöms som problematiskt. Det har inte heller funnits en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas vid överdrivet spelande för unga spelare (18-24 år). Genom detta har bolaget brutit mot bestämmelserna gällande omsorgsplikten i spellagen (2018:1138). Spelinspektionen meddelar därför Kanon Gaming Limited en varning och sanktionsavgift på 7 miljoner kronor. 

Kanon Gaming Limited har licens för kommersiellt onlinespel på webbplatserna casinoepic.se, casinogami.se, frejacasino.se och lokecasino.se.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleNya ägare ska ta Klarna Checkout till nästa nivå
Next articleÅterköp av Loomis aktier under andra kvartalet 2024 har slutförts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here