Vägledning för handlingsplaner avseende omsorgsplikt

0
542
Vägledning för handlingsplaner avseende omsorgsplikt

Spelinspektionen begärde under 2021 in handlingsplaner avseende omsorgsplikt från ett urval av de licenshavare som har licens för spel som är förbehållet staten, allmännyttiga ändamål, landbaserat kommersiellt spel samt spel på fartyg i internationell trafik. Kartläggningen visade på flera goda exempel men också att flera licenshavare behöver utveckla sina handlingsplaner.

Mot denna bakgrund har Spelinspektionen tagit fram en vägledning som tar upp exempel på vad en handlingsplan avseende omsorgsplikt bör innehålla. Vägledningen riktar sig till de som har licens för statligt spel, allmännyttiga ändamål, landbaserat kommersiellt spel samt spel på fartyg i internationell trafik.

 Vägledning avseende innehållet i licenshavares handlingsplaner (omsorgsplikt).pdf

Spelinspektionen har tidigare även tagit fram en övergripande vägledning avseende omsorgsplikten som ska vara ett stöd i licenshavarnas arbete med omsorgsplikten.

Vägledning för handlingsplaner avseende omsorgsplikt Vägledning omsorgsplikt.pdf

Omsorgsplikten är en viktig bestämmelse för konsumentskyddet, därför kan såväl handlingsplaner och hur omsorgsplikten efterlevs i praktiken bli föremål för framtida tillsynsinsatser.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleInvitation to presentation of Q4 2022 financial results
Next articleInbjudan till presentation av Betsson AB:s resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here