Delårsrapport Q3: Stark efterfrågan inom samtliga divisioner – betydande störningar i försörjningsledet under senare delen av september och fortsatt högre logistikkostnader

0
313
Juli–september 2021

• Nettoomsättningen ökade till 209 MSEK (193). Valutajusterat var tillväxten 9%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 20% (10).

• Justerad EBITA minskade till 25 MSEK (47), motsvarande en marginal om 12,0%

   (24,2).

• Resultat efter skatt uppgick till -32 MSEK (13) och belastas av jämförelsestörande

   poster om 21 MSEK samt kostnader i samband med omfinansieringen om 24 MSEK.

• I oktober tillkännagav CTEK att General Motors valt bolaget som samarbetspartner för  

   Ultium laddningsstationer för elbilar.

”CTEK har haft en fortsatt stark efterfrågan inom samtliga divisioner under det tredje kvartalet, och EVSE-försäljningen fördubblades jämfört med föregående år och svarade för 20 procent av koncernens omsättning. Vi har tidigare under året inte nämnvärt påverkats av den komponent- och materialbrist som följt av pandemin även om det successivt inneburit högre kostnader under året. Under senare delen av september drabbades vi av störningar i försörjningskedjan, framförallt inom division Aftermarket, vilket medförde att beställda och planerade leveranser inte kunde avräknas under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten stannade därmed vid 9 procent, med en justerad EBITA-marginal om 12,0 procent. Vi ser fortsatta utmaningar och att ovan nämnda störningar kommer att påverka vår verksamhet även de kommande kvartalen”, Jon Lind, VD och koncernchef.

Idag, den 10 november klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Marcus Lorendal, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information: https://financialhearings.com/event/43191

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl 07:45 CET.För mer information vänligen kontakta:

Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.Alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here