Loomis delårsrapport januari – juni 2023

0
297Historiskt höga intäkter och ett starkt rörelseresultat

I andra kvartalet redovisade Loomis intäkter på över 7 miljarder SEK, vilket är den högsta omsättningen någonsin för ett kvartal. Samtliga segment rapporterade organisk tillväxt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 752 MSEK (620), vilket motsvarar en marginal på 10,6 procent (10,0). Marginalen påverkades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjusteringar men motverkades av en fortsatt inflation och kostnader för rekrytering.

Kommentarer till kvartal 2

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 7 072 MSEK (6 217). Valutajusterad tillväxt var 8,3 procent (17,7) varav organisk tillväxt 7,7 procent (16,1).
  • Rörelseresultat (EBITA)1) för kvartalet uppgick till 752 MSEK (620) och rörelsemarginal (EBITA) var 10,6 procent (10,0).
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 709 MSEK (539) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 10,0 procent (8,7).
  • Resultat före skatt uppgick till 552 MSEK (438) och resultat efter skatt uppgick till 357 MSEK (296).
  • Resultat per aktie före utspädning var 5,02 SEK (4,02) och efter utspädning 5,01 (4,02).
  • Rörelsens kassaflöde2) uppgick till 273 MSEK (644) motsvarande 36 procent (104) av rörelseresultatet (EBITA).
  • Loomis har tagit ett strategiskt steg genom att ingå avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A.

 1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

21 juli 2023Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 08.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEvolution: Delårsrapport januari-juni 2023
Next articleSBB offentliggör att återstående konvertibelinnehavare har anmält konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler till aktier

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here