Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en ”Prime” ESG rating från ISS ESG

0
194
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har just avslutat den årliga ISS (”Institutional Shareholder Services”) ESG rating uppdateringen. SBB:s corporate rating har blivit uppgraderad och räknas nu som ”Prime”.  Det fungerar som en indikator på kvaliteten på SBB:s prestation inom sociala och miljömässiga områden. Dessutom kvalificerar sig nu alla SBB:s obligationer som ”responsible investments”.

”Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell. Styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vi är sedan tidigare branschledande inom social hållbarhet. Denna uppdaterade ESG ratingen från ISS ESG hjälper oss ytterligare att visa våra exceptionella hållbarhetsinsatser inom sociala och miljömässiga områden för våra intressenter”, säger Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB har sedan tidigare högst rating från Sustainalytics i sin ratingkategori. SBB:s ESG risk klassificeras som låg (10,7 på en skala från 0 till 50 där gränsen för försumbar går vid 10) och riskhanteringen anses vara stark. SBB har även en A rating från MSCI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, marika.dimming@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Det roligaste med mitt jobb är alla trevliga hyresgäster” — fredagsporträttet med Erik Anmyr
Next articleValberedning utsedd i Thunderful Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here