SBB har sålt 19 miljoner aktier i JM AB

0
251
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag sålt 19 miljoner aktier i JM AB (“JM”) till svenska och internationella investerare. Transaktionen motsvarar cirka 29,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i JM. Priset uppgick till 148,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en total köpeskilling om cirka 2,8 miljarder kronor. Priset per aktie motsvarar stängningskursen i JM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 11 maj 2023.

Efter transaktionen uppgår SBB:s ägande i JM, direkt och via derivat, till cirka 1,9 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 2,9 procent av aktierna och rösterna i JM.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB: ”Försäljningen innebär en fokusering på bolagets kärnverksamhet och en ytterligare förstärkning av SBB:s finansiella position.”

SBB har åtagit sig att inte avyttra ytterligare aktier i JM under en period om 90 dagar med vissa sedvanliga undantag.

Priset för aktierna har förhandlats på armlängds avstånd med investerare och bedöms av SBB, efter diskussioner med SEB, vara marknadsmässigt.

SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

Rådgivare
Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) var Sole Global Coordinator och Bookrunner i försäljningen och Advokatfirman Vinge var legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se.

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 21:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

VIKTIGT MEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 (”SECURITIES ACT”) OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS. DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER. I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING 2017/1129 OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT. I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL ”KVALIFICERADE INVESTERARE”, ENLIGT DEFINITIONEN I EU:S PROSPEKTFÖRORDNING SÅSOM DEN GÄLLER I STORBRITANNIEN PÅ GRUND AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”FÖRESKRIFTEN”) ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET. I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN BOOKRUNNERN ELLER NÅGOT TILL BOOKRUNNERN NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN BOOKRUNNERN ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. BOOKRUNNERN AVSER INTE ATT UPPLYSA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET ATT GÖRA DET. BOOKRUNNERN AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ENDAST FÖR SÄLJAREN OCH ANSVARAR INTE GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 11 maj 2023
Next articleSegerchans för Sverige: Nästan 50 procent

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here