Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 23 maj – 2 juni 2023

0
406
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 23 maj – 2 juni 2023
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 23 maj – 2 juni 2023
Under perioden 23 maj 2023 till 2 juni 2023 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 628 808 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som inleddes den 23 maj 2023. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven har gjorts till ett genomsnittspris om 126,42 SEK per aktie. Efter förvärven uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 15 074 287. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-05 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

About Kindred Group
Kindred Group is one of the world’s leading online gambling operators with business across Europe, US and Australia, offering over 30 million customers across 9 brands a great form of entertainment in a safe, fair and sustainable environment. The company, which employs approximately 2,500 people, is listed on Nasdaq Stockholm Large Cap and is a member of the European Gaming and Betting Association (EGBA) and founding member of IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group is audited and certified by eCOGRA for compliance with the 2014 EU Recommendation on Consumer Protection and Responsible Gambling (2014/478/EU). Read more on www.kindredgroup.com. 

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleViaplay Group downgrades outlook for 2023 and appoints new CEO
Next articleStarbreeze partner PopReach lanserar mobilspelet "PAYDAY™ Crime War" globalt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here