Delårsrapport Q2: Svag efterfrågan i april med väsentligt lägre omsättning till följd – återhämtning under resterande del av kvartalet

0
272
April–juni 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 199 MSEK (235). Organiskt minskade nettoomsättningen med 20%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 31% (29) och uppgick till 61 MSEK (64).

• Justerad EBITA minskade till 3 MSEK (23), motsvarande en marginal om 1,4% (9,9).

• Resultat efter skatt uppgick till -22 MSEK (12) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,32 SEK (0,24).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (-7).

• Henrik Fagrenius har utsetts till ny VD och koncernchef med tillträde den 1 september 2023.

”En svag efterfrågan inom slutkonsumentledet under april kom att påverka kvartalet med en negativ omsättningstillväxt samt ett minskat rörelseresultat som följd. Glädjande är dock att vi såg en återhämtning under andra kvartalets två sista månader, en trend vi även nu ser fortsätta in i början på det tredje kvartalet. Positivt är även att vi fortsätter hålla stabila underliggande bruttomarginaler i samtliga divisioner”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

Arbetet för att förbättra CTEKs lönsamhet och minska bolagets kapitalbindning fortsätter med oförminskad kraft, vilket bland annat resulterade i ett fortsatt positivt kassaflöde.

”De tidigare kommunicerade kostnadsreducerande aktiviteterna, inklusive en minskad arbetsstyrka, fortsätter att ge positiv effekt. Kassaflödet efter investeringsverksamheten var fortsatt positivt i kvartalet drivet av aktiviteter för att minska kapitalbindning i lager och kundfordringar. Vi står fortsatt fast vid vår tidigare bedömning om att vara operativt kassaflödespositiva för helåret 2023. Koncernens justerade EBITA-marginal sjönk dock ytterligare och uppgick till 1,4 procent samtidigt som den organiska omsättningen minskade med 20 procent till 199 MSEK. Vår bedömning är att koncernens justerade EBITA-marginal gradvis kommer att förbättras under det andra halvåret”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

Idag, den 9 augusti 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av tf CEO Ola Carlsson och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information besök följande länk: https://financialhearings.com/event/46047

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2023 kl 07:45 CEST.För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q2 2023
Next articleWicket Gamings riktade nyemission är fulltecknad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here