Evolution: Bokslutskommuniké 2020

0
301




Fjärde kvartalet 2020 (4 kv 2019)

 • Rörelseintäkterna ökade med 68% till 177,7 MEUR (106,0)
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 115,6 MEUR, en ökning med 107% motsvarande en marginal om 65,1% (52,7)
 • Förvärvs- och omstruktureringskostnader uppgick till 19,4 MEUR
 • EBITDA, inklusive engångsposter, ökade 72% till 96,2 MEUR (55,8), motsvarande en marginal om 54,2% (52,7)
 • Periodens resultat uppgick till 80,6 MEUR (46,8)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,42 EUR (0,26)

Januari-december 2020 (2019)

 • Rörelseintäkterna ökade med 53% till 561,1 MEUR (365,8)
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 351,6 MEUR (182,9), en ökning med 92% motsvarande en marginal om 62,7% (50,0)
 • Förvärvs- och omstruktureringskostnader uppgick till 19,4 MEUR
 • EBITDA ökade 82% till 332,2 MEUR (182,9), motsvarande en marginal om 59,2% (50,0)
 • Periodens resultat uppgick till 284,6 MEUR (149,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,55 EUR (0,83)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,68 EUR per aktie (0,42)

Kommentar från vd Martin Carlesund

Vi avslutar ett händelserikt och starkt 2020 med ett kvartal som markerar ett viktigt steg framåt för Evolution. Genom förvärvet av NetEnt lägger vi till en andra vertikal till vårt oöverträffade Live Casino-erbjudande och adderar två starka och fantastiska nya varumärken till vår produktportfölj. Detta gör oss väl positionerade för vår långsiktiga ambition att ta en ledande global ställning inom onlinekasino. Med en stark marknadspenetration inom Live Casino och Slots i Nordamerika, Asien och Europa kommer vårt fortsatta fokus ligga på att skapa den bästa spelupplevelsen för varje enskild användare i båda vertikalerna. Jag ser med tillförsikt fram emot vad som väntar 2021, då vi kommer att fortsätta arbetet med att vidga avståndet till konkurrenterna.

Evolution Live hade ett starkt fjärde kvartal med en tillväxt på 51 procent jämfört med samma period 2019. Jag är särskilt tillfreds över att vi fortsätter att se en positiv trend gällande spelarantal och engagemangsnivåer. Spelen som lanserades under 2020 har mottagits mycket väl och nyligen inkluderade vi den första liveversionen av Craps i portföljen. Vi är nu i full färd med lanseringsplanen för 2021, det är en intensiv tid med lanseringar som planeras i detta nu. Under året kommer vi att stärka vårt Game Show-segment ytterligare och öka underhållningsfaktorn för att attrahera nya spelarkategorier.Våra intäkter under kvartalet uppgick till 177,7 miljoner euro, inklusive 17,8 miljoner euro från NetEnt. Förvärvet av NetEnt avslutades den 1 december 2020, följaktligen ingår en månads resultat från NetEnt i siffrorna. Den underliggande tillväxttakten under kvartalet jämfört med Evolution Q419 var som ovan nämnt 51 procent, NetEnt hade en tillväxt om 5 procent för hela kvartalet jämfört med de rapporterade siffrorna för 2019. EBITDA uppgick under kvartalet till 96,4 miljoner euro, vilket inkluderar 9,2 miljoner euro från NetEnt i december och 19,4 miljoner euro i engångskostnader för omstrukturering. EBITDA-marginalen uppgick till 54,2 procent under kvartalet och justerat för poster av engångskaraktär 65,1 procent. Vår nuvarande förväntan är att nå marginalnivån i fjärde kvartalet 2020 också för helår 2021.

Från den första december när förvärvet slutfördes ser jag på Evolution som ett företag med flera starka produkter och varumärken. Vi köpte NetEnt eftersom vi tror att vi tillsammans kan skapa något fantastiskt. För att till fullo maximera potentialen i detta förvärv var det viktigt att bryta upp befintliga strukturer och snabbt bygga upp oss i en gemensam version. Vi var väl förberedda före övertagandet och började konsolideringen från dag ett. Under den första månaden efter förvärvet slutförde vi de planerade integrationsinitiativen. Dessa kommer att uppgå till cirka 40 miljoner euro i årliga synergier med löpande kostnader, vilket är 10 miljoner mer än tidigare kommunicerats. Denna effekt kommer att ske gradvis under de två första kvartalen 2021, cirka 6-9 månader tidigare jämfört med tillkännagivandet före förvärvet.

Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att dra fördel av den pågående marknadsregleringen för att stärka vår världsledande position inom Live Casino och säkra den kontinuerliga expansionen av vår Slots-verksamhet till nya marknader, samtidigt som vi utforskar ytterligare produktmöjligheter som kombinerar live och RNG. Vi verkar nu med den gemensamma övertygelsen att produktinnovation är nyckeln till framgång och med kreativiteten, kompetensen och erfarenheten från båda organisationerna som vi nu har under ett tak kan vi arbeta tillsammans för att utveckla nya och spännande produkter.

Sammantaget har tillväxten varit god i alla geografiska marknader under senare delen av 2020. Trots de effekter som pandemin har på samhället i allmänhet i USA har vi fortsatt att expandera i Pennsylvania och i början av 2021 lanserade vi även slots i Michigan under NetEnts varumärke. Vår live kasinostudio i Michigan är under uppbyggnad och kommer att lanseras senare i år. Med flera andra delstater som förbereder en reglering i kombination med vårt utökade produktutbud är USA fortsatt en marknad med hög potential för Evolution. Under detta kvartal lanserades våra produkter på den nyligen reglerade colombianska marknaden. I takt med att den globala efterfrågan på onlinespel ökar ser vi att Sydamerika, liksom Afrika, är marknader med potential för oss.

Pandemin har varit en påverkansfaktor under hela året. Vår organiska tillväxt var stabil redan i början av 2020 och det är glädjande att den starka efterfrågan hållit i sig med många nya spelare och hög aktivitet i nätverket under hela året. Med våra medarbetares välbefinnande som högsta prioritet har pandemin krävt betydande omställningar i arbetsrutinerna och virusets utbredning har också påverkat tidslinjerna för byggandet av nya studior samt den totala operativa kapaciteten. Alla våra studior har haft ett intensivt år och i Nordamerika har pandemins utbredning särskilt medfört operationella utmaningar och påverkat takten i vår planerade expansion. Jag är imponerad av hur väl våra anställda har hanterat utmaningarna och hur våra team har stöttat varandra och kommit igenom 2020 med ett så starkt resultat. Det har varit ett fantastiskt arbete från alla anställda, tack.

I en tid av förändring och tillväxt är det viktigt att notera att Evolutions fokus kommer att förbli centrerad runt samma idé som företaget en gång grundades på – innovation och att driva gränser. Vår övertygelse är att det är de bästa produkterna och de mest spännande upplevelserna som kommer att locka spelare och därmed öka avståndet till konkurrenterna. Vi vet att spelbranschens framtid ligger i att engagera och underhålla och att vi som en ledande aktör har en unik position för att driva denna utveckling. För våra medarbetare innebär det att varje individ ska sträva efter att bli lite bättre varje dag.

När vi avslutar det första året av detta årtionde går det inte att med säkerhet förutspå i vilken takt konverteringen från landbaserat till onlinebaserat spelande kommer att ske framöver. Men de överordnade trenderna är tydliga och det råder inget tvivel om att online kommer att fortsätta växa i hög takt, accelererat av de övergripande trenderna med ökad tillgång till höghastighetsinternet och marknadsreglering. Vi har vår tillväxtbana utstakad för att möta den växande efterfrågan och vi kommer att fortsätta investera i studiokapacitet och behålla vårt obevekliga fokus på produktinnovation och en högkvalitativ leverans.

Det finns mycket att se fram emot 2021. Vi går in i det nya året med ett intensivt och framgångsrikt 2020 bakom oss, ett bevisat starkt, kompetent och energiskt team och med hög energi i vår affärsverksamhet. Jag är nöjd med den start vi fått i det nya året och jag ser fram emot att snart kunna berätta mer om hur vi ska samarbeta med operatörerna för att ta produktinnovation och spelarupplevelse till nästa nivå.

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 10 februari 2021 klockan 09.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 583 65
Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q4-2020

För ytterligare information kontakta:
CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94,
ir@evolution.com.

 

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 7.30 CET.




Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har i dag cirka 9 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleYabie blir exklusiv kassapartner till Foodora
Next articleKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACROUD AB (PUBL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here