Förslag till årsstämman i Blick Global Group AB (publ)

0
385
Förslag från 177 Investment AB till årsstämman i Blick Global Group AB avseende val av styrelseledamöter och arvode till styrelseledamöter

Punkt 9-11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Det föreslås ett oförändrat styrelsearvode med 140 000 kronor för ordföranden och med 80 000 kronor vardera för övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Val av styrelse

Det föreslås omval av Rickard Vikström som ordförande och Soheil Amorpour som ledamot samt nyval av Christian Sande och Johannes Eriksson.

Christian Sande (Nyval)

Arbetar inom Redovisning,  skatt och bolagsrätt genom  managementbolaget  Acctax & Law AB. Verksam sedan 1987 och har arbetet främst med ägarledda bolag.  Bosatt i Stockholm.
 

Johannes Eriksson (Nyval)

Johannes har en bakgrund inom domännamnsbranschen och internetmarknadsföring med fokus på SEO och affiliate inom igaming och Sportsbetting. Jobbar idag med egna investeringar inom tech och gaming. Bosatt i London.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSå arbetar vi i Sverige mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Next articlePatrick Kortman tillträder som tillförordnad CFO för Kindred Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here