Jon Lind slutar som VD och koncernchef – Ola Carlsson har utsetts som tf VD

0
441CTEKs styrelse och Jon Lind har tillsammans kommit överens om att Jon Lind lämnar sin roll som VD och koncernchef som han innehaft sedan april 2013. Styrelsen har utsett Ola Carlsson, ledamot i styrelsen sedan 2011, som tillförordnad VD med omedelbar verkan.

”Styrelsen har tillsammans med Jon Lind gjort bedömningen att det nu är rätt tid att identifiera en ny ledare med fortsatt stark genomförandekraft och med tidigare erfarenhet från att leda en verksamhet i en kraftigt växande marknad i snabb förändring med fokus på lönsamhet. Jag vill varmt tacka Jon Lind för hans insatser för CTEK under 10 år i bolaget som VD och koncernchef då han framgångsrikt utvecklat och genomfört stora och viktiga förändringar som positionerat bolaget väl för framtiden”, säger Hans Stråberg, styrelseordförande i CTEK.

”CTEK är ett fantastiskt bolag med kunniga och hängivna kollegor, som jag vill tacka för ett gott samarbete under närmare ett decennium. Jag är stolt över den resa vi gjort tillsammans som bolag och önskar CTEK och alla dess medarbetare all lycka i framtiden”, säger Jon Lind.

Styrelsen kommer omedelbart inleda en rekryteringsprocess för att identifiera en ny VD och koncernchef som kan fortsätta genomföra den fastslagna strategin. Ola Carlsson, styrelseledamot sedan 2011, har utsetts som tillförordnad VD. Han kommer tillsammans med det befintliga starka ledningsteamet att leda bolaget fram tills dess att en permanent ersättare tillträder, vilket kommer att bidra till en effektiv och smidig övergång till CTEK’s nya VD och koncernchef.

I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet bedömde CTEK att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal, men med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix. Bedömningen kvarstår, och bokslutskommunikén för 2022 offentliggörs den 8 februari.

Ola Carlsson, (57), är sedan 2011 styrelsemedlem i CTEK. Han var tidigare EVP Product Supply för Nobia AB, EVP Global Operations för Munters AB och COO för Electrolux Floor Care and Small Appliances. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet.

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023 klockan 14:55 CET.För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och en av Sveriges ledande leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBatteriforskning i drift på KTH Live-In Lab för ökad solenergiförsörjning
Next articleOncopeptides utser Holger Lembrer till Chief Financial Officer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here