Kindred Group plc – delårsrapport januari – mars 2023 (ej reviderad)

0
546Tillväxt och accelererande kostnadsoptimering förblir i fokus för att ytterligare driva skalbarhet

Första kvartalet 2023

  • De totala intäkterna, inklusive från B2B- och B2C-verksamheterna, uppgick till 306,4 (246,7) miljoner GBP.
  • Spelöverskottet (B2C) ökade med 23 procent till 297,3 (242,4) miljoner GBP, en minskning med 1 procent exklusive Nederländerna.
  • Underliggande EBITDA ökade med 102 procent till 49,4 (24,5) miljoner GBP.
  • Resultat före skatt uppgick till 30,4 (7,6) miljoner GBP.
  • Resultat efter skatt uppgick till 25,6 (6,4) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,03) GBP.
  • 2 286 000 aktier/svenska depåbevis köptes till ett totalt värde om 253,8 miljoner SEK, eller 20,1 miljoner GBP.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 29,0 (-5,5) miljoner GBP.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 18 procent till 1 623 568 (1 377 317), en ökning med 3 procent exklusive Nederländerna.

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar första kvartalet 2023

”Under första kvartalet 2023 har vi sett uppmuntrande förbättringar både av intäkter och lönsamhet, och den underliggande EBITDA-marginalen ökade till 16 procent. De tidigare kommunicerade initiativen för att optimera kostnaderna har implementerats under kvartalet, men det finns en eftersläpning innan vi ser den fulla effekten i siffrorna.”

”Totala intäkter för koncernen ökade med 24 procent till 306,4 miljoner GBP för första kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Inom B2C-verksamheten bidrog den förbättrade aktiviteten i kärnmarknader, i synnerhet i Nederländerna, till denna starka start på året. B2B-verksamheten gav ytterligare stöd genom en exceptionellt stark tillväxt, där Relax Gamings intäkter ökade med 90 procent jämfört med samma period föregående år.”

”Vårt strategiska fokus på unika produkter och en ökad kontroll över vårt erbjudande har resulterat i lanseringen av vårt andra exklusiva spel från Relax Gaming under det första kvartalet. Spelet hör till de fem främsta släppen under de senaste tolv månaderna och är ett av de tre toppspelen under 2023, vilket visar på värdet i exklusivt innehåll av hög kvalitet.”

”Nederländerna fortsätter att överträffa våra förväntningar, med ett bidrag från spelöverskottet om 57,3 miljoner GBP under första kvartalet i år, en ökning med 8 procent från föregående kvartal. Vi förblir stadigt på rätt väg mot att bli ledande på marknaden för helåret 2023. Men även om de flesta av våra kärnmarknader går bra fortsätter utmaningarna i Belgien. Det hänger främst samman med att Kindred etablerar hårdare kontroller avseende penningtvätt och förbättrade processer för ansvarsfullt spelande.”

”Nordamerika utvecklas positivt, med ett spelöverskott som ökade till 8,0 miljoner GBP och ett minskat negativt underliggande EBITDA-bidrag på 5,5 miljoner GBP. Den 14 april erhöll vi ett godkännande från New Jersey Division of Gaming Enforcement för vår egenutvecklade Kindred-plattform, som vi förväntar oss att gå live med i mitten av maj. Det är en fantastisk nyhet som kommer att ge Unibets kunder i New Jersey en förbättrad upplevelse och ge oss bättre kontroll över resultatet och kunderbjudandet.”

”Jag kommunicerade tidigare att åtgärderna för kostnadsoptimering skulle stärka vår väg mot 2025 års finansiella mål. Första kvartalet 2023 har visat prov på ett uppmuntrande resultat och jag ser positiva tecken på många håll i verksamheten.”

Handelsuppdatering till och med 23 april 2023

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för tiden fram till och med den 23 april 2023 var 3,54 miljoner GBP, 38 procent (36 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela andra kvartalet 2022. Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott exklusive Nederländerna för tiden fram till och med den 23 april 2023 var 2,83 miljoner GBP, 10 procent (9 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela andra kvartalet 2022.

Spelöverskottet från sportspel har påverkats positivt av en starkare marginal för sportspel efter fria vad för ovan period om 12,2 procent, jämfört med 9,3 procent för hela andra kvartalet 2022.

Kindred Groups presentation av delårsrapport
Kindred Groups vd och koncernchef Henrik Tjärnström håller en webbpresentation på engelska klockan 10.00 (CEST) som går att följa live via https://www.kindredgroup.com/sv/KV12023.

För att delta i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att registrera dig via https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009341. Efter registreringen kommer du att erhålla ett telefonnummer samt ett konferens-ID för att ansluta till telefonkonferensen.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director – Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har fler än 2.000 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKlarna Spotlight 2023: AI-drivet appflöde en av vårens produktnyheter
Next articleKindred inleder översyn av strategiska alternativ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here