Q4 – Kraftigt ökade intäkter under kvartal 4

0
205Under fjärde kvartalet ökade nettointäkterna med 62 procent jämfört med kvartal 3 som en följd av lanseringar och lägre vinstutbetalningar till spelare. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna.

Under kvartal 4 sjönk rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal och uppgick till -6,7 miljoner SEK (-2,7 miljoner SEK). Lanseringskostnader för nya varumärken och omstrukturering av bolagsstruktur uppskattas ha påverkat resultatet negativt med 5 miljoner SEK. Omstrukturering av bolagsstrukturen genomförs för att sänka löpande administrationskostnader. Förutom dessa omstruktureringskostnader och vissa årsskifteseffekter samt andra engångskostnader är kostnadsnivån fortsatt i linje med kvartal 3.

De högre intäkterna har främst drivits av lanseringen av Supersnabbt.se och att vinstutbetalningarna till spelare var betydligt lägre. Justerat för vinstutbetalningar uppgick tillväxten till 36 procent under kvartal 4. Marknadsföringsutgifterna är på en betydligt högre nivå än tidigare kvartal vilket beror på hög kundtillströmning genom affiliatesamarbeten för Supersnabbt.se. Vid en lansering är varje kund en ny kund som också kommer med en kostnad. Detta resulterade i en temporär ökning med en topp under november. Redan under december började marknadsföringskostnaderna falla tillbaka. Helmicasino.com har inte haft någon större inverkan på intäkter och kostnader då det lanserades relativt försiktigt under mitten av december.

Första kvartalet 2024 inleds med fortsatt god tillväxt i spelaraktivitet samtidigt som marknadsföringskostnaderna har normaliserats. Förutom lansering av Helmicasino.com, pågår arbete med att utveckla nya marknadsföringssamarbeten för att skapa högre tillväxt och en fortsatt strömlinjeformning av verksamheten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal ökade till 15 234 TSEK (14 385 TSEK).
  • Fjärde kvartalets nettoresultat uppgick till -18 944 TSEK (-15 638 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar om 4 806 TSEK (13 378 TSEK) och nedskrivningar av fordringar om 7 625 TSEK (- TSEK)
  • Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till -1 074 TSEK (-519 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden uppgick till -8 334 TSEK (-1 472 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 21 350 TSEK (13 273 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 619 TSEK (381 TSEK).
  • Spiffbet lanserade Supersnabbt.se som är ett kasino som riktar sig till den svenska marknaden. Detta skedde under andra halvan av oktober.
  • Helmicasino.com förvärvades och lanserades under december. Kasinot riktar sig mot den finska marknaden.
  • Spiffbet avnoterades från Nasdaq First North Growth Market och noterades i stället på Nordic SME på Nordic Growth Market under december.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR fjärde kvartalet

Hur skulle du sammanfatta det fjärde kvartalet?

Intäkterna ökade betydligt under kvartalet. Både med och utan tur för våra kasinon. Intäkterna ökade med hela 62 procent under kvartalet och 36 procent justerat för lägre spelarvinster. Sista kvartalet är nog det kvartal som brukar vara starkast under året och vi lanserade ett varumärke som fick bra genomslag och som lockade många nya kunder. Även marknadsföringssamarbetet med vår externa partner var på plats och gav bra resultat. Marknadsföringskostnaderna ökade mycket under en del av kvartalet vilket gav lägre bruttovinst under kvartalet men kommer kunna ge avkastning framöver. Under kvartalet hade vi också kostnader för att strukturera om våra dotterbolag på Malta. Detta var en nödvändig åtgärd som framöver ger lägre löpande kostnader. I övrigt var kostnaderna under kontroll. Rensat för ökad marknadsföring och administrationskostnader var kvartal 4 ett bra kvartal som lovar gott inför 2024.

Hade Spiffbet varit break-even om det inte varit för marknadssatsningar och engångsposter?

Det är väldigt svårt att säga hur utfallet hade varit utan lanseringarna. Vi kan dock konstatera att extra marknadsföring krävs vid en lansering och om vi reducerar för en del av denna post och även tar med omstruktureringen av Maltabolagen skulle vårt resultat varit cirka 5 miljoner kronor bättre på kvartalet. Även om det hade varit negativt EBITDA för kvartalet så tyder det på ett starkare kvartal än tidigare, vilket bådar gott för framtiden.

Vad krävs för break-even?

Kostnaderna för personal och drift av verksamheten är låga jämfört med tidigare. Under 2022 och 2023 har dessa kostnader sänkts med 50 procent. Det som nu avgör om vi når break-even är om Spiffbet klarar att växa intäkterna utan att bruttomarginalen blir lidande över tid. För detta krävs dels fokus på att utveckla marknadsföringen vilket sker genom bredare mix av aktiviteter, dels genom en mer aktiv kundvård. En annan viktig komponent är vår plattformformskostnad per kund som också kan pressas genom att antalet kunder växer. Tillväxt är vägen framåt. Och då ger våra låga omkostnader en bra hävstång i verksamheten.

Om tillväxt är viktigt, varför drog ni ner på marknadsföring tidigare?

Fram till hösten 2023 var vår verksamhet inte riktigt färdig för en större satsning på tillväxt. Organisationen var inte helt på plats och vår portfölj var heller inte optimal. Då var en satsning på marknadsföring inte riktigt motiverad och vi höll tillbaka en del. Nu landade mycket under kvartal 3, vilket motiverade en ökning och även en lansering av nya varumärken. Nästa steg är att bredda marknadsföringen och hitta andra vägar till kunderna.

Hur menar du med att bredda marknadsföringen?

Idag är vi fokuserade på affiliatemarknadsföring vilket ger många kunder på ett direkt sätt men inte bygger varumärke och lojalitet. Vi vill öka andelen traditionell marknadsföring och ser över samarbeten med olika aktörer. Vi är övertygade om att en breddning ger en totalt förbättrad avkastning på marknadsföringen. Affiliatemarknadsföringen gynnas av annonsering vilket ger bättre avkastning samt kunder som kommit in tidigare via affiliatesamarbeten påminns om våra kasinon och återvänder. Vi har börjat i små steg med sociala medier och ser bra effekt av detta.

Så kan man säga att ni är laddade för tillväxt?

Helt korrekt. Vi har städat verksamheten genom att ta bort mindre bra varumärken och reducerat kostnaderna under 2022 och 2023. Vi har omstartat med en ny mer snabbrörlig organisation med bra kontroll på affiliateutgifterna och effektiv drift av våra kasinon. Här ligger vi inte långt ifrån break-even. Om vi nu tillför ny typ av varumärkesbyggande annonsering i kombination med tillväxtdrivande marknadsföring är vår bedömning att vi borde få bra utväxling.

Hur ser inledningen av 2024 ut?

Kvartal 4 uppvisade fantastisk tillväxt, speciellt under december. Det berodde visserligen på tur men även intäkter justerat för lägre spelarvinster ökade. Under första kvartalet har vi sett en trend med fortsatt ökande underliggande intäkter. Även marknadsföringskostnaderna är återigen inom spannet där vi önskar att de ska vara. Nu vill vi sätta in en extra knuff för att intäkterna ska växa sig tillräckligt stora under resterande del av kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 08:35 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino och erbjuder kasinotjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSjätte gången gillt för Danny eller TikTok-skräll?
Next article”Det är alltid lika spännande att hitta sätt att förbättra sig själv och resultaten” — fredagsporträttet med Cecilia Thand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here