Wicket Gaming – Operativ uppdatering

0
324När vi nu håller på att slutföra vår finansiering och kan börja planera framåt vill vi ge gamla och tillkommande aktieägare en uppdatering om var vi står. Vi vet att många fortfarande betraktar oss som ett förhoppningsbolag. Ingenting kan vara mer felaktigt. Sedan förvärvet av tyska Wegesrand i oktober 2022 är vi en etablerad koncern på kontinenten inom ed-tech och har därutöver en handfull spännande speltitlar. Koncernen består av cirka 25 anställda med dataprogrammerare, projektledare, speldesigners och art-designers. När vi börsnoterades 2021 hade vi inget av det ovanstående.

Vår dotterkoncern Wegesrand (ed-tech segmentet) omsatte cirka 26,5 miljoner SEK under 2022, en organisk tillväxt med 24% på ett år. Genom de nyligen genomförda emissionerna har vi kunnat säkra upp nödvändigt kapital för att ytterligare satsa på ed-tech segmentet där vi ser stor tillväxtpotential. Det är för oss uppenbart att segmenten Serious Games och Playful Learning har en betydande och växande marknad och vi ser hur våra dotterbolag presterar löpande med nya uppdrag och belönas med prestigefulla utnämningar. 

Vi söker en balans mellan organisk tillväxt (genom vårt expanderande ed-tech segment) och nya förvärv. Tack vare emissionerna  kan vi dels förstärka våra dotterbolag i deras expansionsarbete, dels initiera förvärvsplaner. För närvarande tittar vi på två förvärvskandidater som passar vår nuvarande struktur, är verksamma på samma geografiska marknad och har ett ekonomiskt grundfundament i sin portfölj. För oss är det viktigt att alla potentiella förvärv fyller de strategiska luckor som identifierats. 

Genomgående kostnadseffektiviseringar i hela koncernen 

Hela koncernen har det senaste halvåret genomgått ett kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram. När vi köpte Wegesrand var det en bolagsgruppering med sex olika bolag. Vi håller på att förenkla strukturen vilket kommer ge betydande kostnadsbesparingar. Målsättningen på lite längre sikt är att fusionera bolagen till ett dotterbolag. Även moderbolaget Wicket Gaming har arbetat intensivt med kostnadseffektiviseringar, detta avser såväl utvecklingskostnader som löner och andra ersättningar. Tanken med detta arbete är att vi snabbare skall kunna nå ett positivt kassaflöde och positivt EBITDA. Vi är på god väg – våra tyska dotterbolag visade ett positivt EBITDA för andra kvartalet 2023.

Spännande Ed-Tech & Games-titlar 

Vi är inte något enspelsbolag utan har en hel portfölj med intressanta titlar.

King Royale

Arbetet med att finslipa King Royale pågår, bland annat med stöd av experter inom Idle mobilspel. Den största uppdateringen hittills, “Gacha”-system, har implementerats. “Gacha” ger användarna möjlighet att köpa olika vapen eller reliker som ger olika förmågor i striden mot monster och bossar. Inom kort kommer vi lansera nya kungar med olika funktioner för att ge användaren fler val så att man kan sätta sin egen prägel i spelet, detta är en efterfrågad funktion av våra  användare. King Royale har starka KPI:er och  blir kontinuerligt ”featured” i App Store, med dessa nuvarande förutsättningar siktar vi på att säkerställa en publishing deal med en ledande spelförläggare innan utgången av 2023. Vi har fått propåer från två av de tio största förläggarna och detta har sporrat vårt utvecklingsteam att öka på prestationstakten.

Tank Operations

Tank Operations är en egenutvecklad titel (utvecklad av vårt helägda dotterbolag Linked Dimensions GmbH) och den finns som “early access” på Steam. Spelet har mottagits väl och har en metascore på lite över 80%. Spelet har även en fanbase och en aktiv community. Priset för Tank Operations på Steam förväntas ligga runt 29 EUR och självklart kommer packs att erbjudas inne i spelet. Nyligen erhölls cirka 2 miljoner kronor i bidrag av tyska staten (German Gaming Fund) för att sjösätta en uppdaterad version av Tank Operations. Vi har precis säkrat ett publishing-avtal med 2tainment för Tank Operations. 2tainment kommer att ansvara för marknadsföringen av spelet och vi har en vinstdelningslösning med 2tainment.

Cricket Manager

Cricket Manager ligger oss fortfarande varmt om hjärtat. Jag vill poängtera att arbetet med Cricket Manager kommer att intensifieras med den kunskap vi erhåller i utvecklingsarbetet av King Royale. Vi ser att flera tekniska funktioner i King Royale är gångbara att implementeras i Cricket Manager, framförallt rör det funktioner som starkt bidragit till starka KPI:er för King Royale. Vi har inga planer på att släppa Cricket Manager, planen är snarare att så snart vi kan frigöra dedikerade utvecklingsresurser  till spelet. Vi har en begränsad mängd utvecklingsresurser inom koncernen och kan därför endast utveckla en speltitel i taget.

Rail Experience

Rail Experience är en digital utbildningsplattform med gamification-element som stöder utbildningen av järnvägstjänstemän. Det är en interaktiv handbok som förmedlar undervisningsinnehåll i en virtuell 3D-miljö och som kan anpassas till varje elev. Produkten är samproducerad med Captrain, ett ledande europeiskt järnvägslogistikföretag som tillhör SNCF och är ett bolag specialiserat på digitalt utbildningsmaterial inom segmentet järnvägslogistik.Till detta skall nämnas att det varje år utbildas cirka 4000 nya järnvägsarbetare och vi har tagit sikte på att nå minst 1200 av dessa. Vår affärsmodell är i detta fall en månatlig licens per användare.

AppLeMat

AppLeMat är en pedagogisk plattform (Android & iOS) för barn med dyskalkyli och används främst i terapisammanhang i syfte att stärka barnens förmåga att tillgodogöra sig matematik. Genom minispel inne i appen kan barnen träna olika matematiska färdigheter. Svårighetsgraden i dessa minispel anpassar sig till barnens förmågor. Inlärningsförloppet kan ses av terapeuter via en webbplattform i realtid. Via denna lösning har terapeuterna också möjlighet att manuellt justera valet av matematiska uppgifter samt svårighetsgraden. Under en period av cirka sex månader kommer barnens kunskaper förbättras stadigt genom att lösa tre uppgifter per dag och därigenom motverka deras dyskalkyli. Projektet beställdes av två framstående universitet – Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg och Universitetet i Würzburg. Plattformen är utvecklad tillsammans med Meister Cody och kommer att levereras till skolor under 2024.

Målbild – Summering

Wicket-koncernen är som nämnts ovan mycket mer än bara ett spel. Med vår tyska dotterkoncern har vi tagit steget in i ed-tech och skapat en stark närvaro. Vi ser en stark tillväxtpotential inom ed-tech och vi jobbar aktivt med att växa på främst kontinenten.Tysktalande länder ligger oss särskilt nära när vi tittar på att växa organiskt och genom potentiella förvärv.

Vi har flera målsättningar som vi vill uppfylla före årsskiftet. Vi förväntar oss att våra tyska dotterbolag ska vinna nya uppdrag och därigenom fortsätta växa organiskt. Inom ramen för samma tidsperiod är vår målsättning att signera ett publishing-avtal för King Royale med någon av de tio största förläggarna inom mobilspel.  

Vår finansiering ger oss möjlighet att på allvar initiera förvärvsdiskussioner. Vi ser för närvarande två förvärvskandidater, som båda skulle vara starka komplement till vår befintliga verksamhet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com 
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörslag på ökade resurser för arbete mot matchfixning och olagligt spel
Next articleEinar Mattsson på Business Arena Stockholm – marknadsläget och bostadsproduktionen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here