Loomis delårsrapport januari – september 2023

0
487Fortsatt lönsam tillväxt

I tredje kvartalet redovisade Loomis rekordhöga intäkter på 7,4 miljarder SEK med en stark organisk tillväxt för samtliga segment. Resultatutvecklingen i USA och Loomis Pay var stark medan segment Europa och Latinamerika hade ett mer utmanande kvartal. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 814 MSEK (845), vilket motsvarar en marginal på 11,0 procent (12,5).

Kommentarer till kvartal 3

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 7 408 MSEK (6 739). Valutajusterad tillväxt var 6,9 procent (15,9) varav organisk tillväxt 6,3 procent (15,5).
  • Rörelseresultat (EBITA)1) för kvartalet uppgick till 814 MSEK (845) och inkluderar poster av engångskaraktär om −78 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) var 11,0 procent (12,5).
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 774 MSEK (808) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster var 10,4 procent (12,0).
  • Resultat före skatt uppgick till 596 MSEK (708) och resultat efter skatt uppgick till 421 MSEK (503).
  • Resultat per aktie före utspädning var 5,92 SEK (6,92) och efter utspädning 5,90 (6,91).
  • Rörelsens kassaflöde2) för kvartalet uppgick till 736 MSEK (911) ­motsvarande 90 procent (108) av rörelseresultatet (EBITA).
  • Det strategiska förvärvet av Cima S.p.A. som annonserades under tredje kvartalet slutfördes i oktober.
     

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

26 oktober 2023Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 8.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEvolution: Delårsrapport januari-september 2023
Next articleBranschseminarium 5 mars, save the date!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here