Loomis styrelse har beslutat att fortsätta med återköp av egna aktier under första kvartalet 2023

0
420
Styrelsen för Loomis AB har beslutat att fortsätta med återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022. Återköp får inledas den 3 februari 2023, avslutas senast den 31 mars 2023 och omfatta ett belopp om högst 200 miljoner kronor.

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris inom det vid var tid registrerade prisintervallet (vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Nordea Bank Abp kommer att administrera återköpen och, baserat på den handelsorder som ges av Loomis, fatta handelsbeslut oberoende av Loomis med avseende på tidpunkten för förvärven.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköp görs för de syften som anges i bolagsstämmans bemyndigande.

Bolagets totala innehav av egna aktier uppgår till 3 622 782. Det totala antalet aktier i Loomis, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 75 279 829.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

1 februari 2023Jenny Boström
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för betalningar samt distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleMarianne Ränk mottog H.M. Konungens medalj
Next articleEinar Mattsson startar avfallsråd – nu ökar vi takten mot en hållbar avfallshantering

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here