SBB:s valberedning utökas med en adjungerad ledamot från bolagets största institutionella ägare

0
520
I samråd med de största aktieägarna har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s valberedning beslutat om att adjungera Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) till valberedningen.

Baserat på den förväntade aktieägarstrukturen per tredje kvartalet 2022 kommer därmed SBB:s valberedning inför årsstämman 2023 att bestå av:

  • Mia Batljan (ordförande, utsedd av Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest AB)
  • Rikard Svensson (AB Arvid Svensson)
  • Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB)
  • Johannes Wingborg (adjungerat ledamot, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Lennart Schuss (styrelsens ordförande)

”Att tillföra institutionell kompetens till valberedningen är ytterligare ett steg i riktningen att stärka SBB:s bolagsstyrning. Länsförsäkringar Fondförvaltning är SBB:s största institutionella ägare där Johannes Wingborg arbetar som ägaransvarig. Johannes har stor erfarenhet från ägarstyrningsfrågor och speciellt valberedningsarbete. Han kommer vara adjungerad till valberedningen fram till årsstämman 2023”, säger valberedningens ordförande Mia Batljan.

Vid frågor kontakta:
Mia Batljan, mia@sbbnorden.se tel: 0200-22 72 00
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleInbjudan till presentation av Acrouds andra kvartal 2022
Next articleWicket Gaming ingår avtal om att förvärva Wegesrand-koncernen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here