Betsson AB (publ) delårsrapport april – juni 2023

0
347
Ännu ett rekordkvartal för Betsson med fortsatt hög kundaktivitet och stark finansiell utveckling

KVARTALET APRIL – JUNI 2023

  • Koncernens intäkter uppgick till 236,8 (186,3) miljoner euro, en ökning med 27%. Den organiska ökningen var 43%.
  • Kasinointäkterna ökade med 35%. Sportboksintäkterna ökade med 13% och sportboksmarginalen var 8,2% (8,3%).
  • EBITDA uppgick till 67,6 (39,3) miljoner euro, en ökning med 72%. EBITDA-marginalen var 28,5% (21,1%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54,5 (29,2) miljoner euro, en ökning med 87%. Rörelsemarginalen var 23,0% (15,7%). 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 46,9 (28,6) miljoner euro, vilket motsvarar 0,37 (0,21) euro per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 89,2 (37,8) miljoner euro.
  • Nettoskulden uppgick till -138,8 (-19,8) miljoner euro.
  • Antalet aktiva kunder minskade med 10% till 1 119 803 (1 246 719).
  • Förvärv av den belgiska B2C-operatören betFIRST.

VD-ORD

Det är glädjande att se tillbaka på ännu ett rekordkvartal för Betsson med fortsatt hög kundaktivitet och stark finansiell utveckling. Under andra kvartalet 2023 ökade intäkterna med 27 procent och rörelseresultatet med 87 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nya intäktsrekord sattes inom både B2C och B2B. Rörelsemarginalen ökade till 23,0 (15,7) procent.

Betssons långa historik av lönsam tillväxt bygger på diversifierade intäkter med avseende på såväl produkter som geografiska marknader. Verksamheten genererar liksom tidigare starka kassaflöden och den robusta balansräkningen möjliggör hela tiden nya tillväxtfrämjande initiativ. Det är mixen av investeringar på nya marknader, organiskt och via förvärv, som har bidragit till den goda finansiella utvecklingen över tid. Den geografiska diversifieringen fortsätter att tjäna Betsson väl och intäkterna ökade inom alla regioner under kvartalet. Särskilt Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA) uppvisade fortsatt hög tillväxt.

I juni förvärvades den ledande belgiska sportspeloperatören betFIRST och samtidigt ingicks ett nytt strategiskt partnerskap med den börsnoterade franska kasinooperatören Groupe Partouche för att erbjuda onlinekasinospel på vissa lokalt reglerade marknader, där Belgien kommer att vara det första landet för detta samarbete. Kombinationen av dessa strategiska initiativ möjliggör ett konkurrenskraftigt erbjudande inom sportspel och kasino för den belgiska marknaden. Satsningen på Belgien rimmar väl med Betssons ambition att leverera långsiktigt lönsam tillväxt. 

I juni ingicks ett viktigt sponsorskap med den anrika argentinska fotbollsklubben Boca Juniors, tidigare hem åt fotbollshistoriens kanske största spelare någonsin, Diego Armando Maradona. Sponsorskapet, som är ett av de största någonsin för Betsson, innebär att klubbens ikoniska matchtröja kommer att prydas av Betssons logotyp under lokala och internationella matcher fram till slutet av 2024. Samarbetet med Boca Juniors stärker Betssons varumärke och snabba expansion i Argentina och i hela Latinamerika, och vi kommer med spänning att följa lagets utveckling tillsammans med fans och kunder.

Vi ser med tillförsikt fram emot andra halvåret med fortsatta satsningar på geografisk expansion och ständig vidareutveckling av vårt kunderbjudande för att framtidssäkra vår konkurrenskraft.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag den 20 juli klockan 09:00 CEST bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av delårsrapporten. Rapporten kommer att presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen finns tillfälle att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/betsson-q2-2023 
För mer information om hur man kan delta via telefonkonferensen, besök https://financialhearings.com/event/46179 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 klockan 07:30 (CEST).

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDigital Bros påkallar konvertering av utestående konvertibellån
Next articleCTEK Undersökning Identifierar Fortsatt Stort Intresse För Introduktionen Av Elbilar I Samhället

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here