Catena Media beslutar om riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i juli 2018

0
1154



Styrelsen i Catena Media plc (“Catena Media” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning och i enlighet med pressmeddelande från den 25 juli 2018, beslutat om en riktad nyemission om 188 751 aktier till en teckningskurs om 94,3624 SEK per aktie, såsom betalning av del av den inledande köpeskillingen för förvärvade tillgångar i LeapRate.com

Den 25 juli 2018 offentliggjorde Bolaget att det hade förvärvat tillgångar i LeapRate.com. Som kommunicerats i det tidigare pressmeddelandet uppgår det totala beloppet för den inledande köpeskillingen till 4,0 miljoner USD varav 2.0 miljoner USD under det tredje kvartalet har betalats kontant. Den resterande delen av köpeskillingen om 2.0 miljoner USD ska betalas i form av nyemitterade aktier i Catena Media. Enligt avtal har den del som avser betalning genom aktier nu fattats beslutat om.

Mot bakgrund av det föregående har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning, beslutat om en riktad nyemission om 188 751 aktier till säljaren av tillgångarna.

Teckningskursen uppgår till 94,3624 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar fram till och med den 28 september 2018.  

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Catena Media med 188 751 aktier från 55 836 846 aktier till

56 025 597 aktier och aktiekapitalet ökar med 283 EUR från 83 755 EUR till 84 038 EUR.

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018, kl. 16.00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation.  

Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 




Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFortsatt tillväxt på spelmarknaden, spelbolag utan svenskt tillstånd står för ökningen
Next articleTvå nya föreskrifter LIFS 2108:9 och LIFS 2108:10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here