Enlabs AB lämnar offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Global Gaming 555 AB som utser en oberoende budkommitté

0
1025
Enlabs AB (“Enlabs“) offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Enlabs efter förvärv av aktier i Global Gaming 555 AB (publ) (“Bolaget“) ökar sitt aktieägande i Bolaget från 29,89 % till 54,06 % av samtliga aktier och röster. Förvärvet innebär att Enlabs är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget (ett s.k. budpliktsbud). Idag meddelade Enlabs genom pressmeddelande sådant uppköpserbjudande (“Erbjudandet“).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas att löpa från och med 5 oktober 2020 till och med 2 november 2020.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Enlabs webbplats: www.enlabs.com. Bolaget kommer även löpande att offentliggöra uppgifter i relation till Erbjudandet. 

Intressekonflikter, budkommitté och värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion)

Som kommunicerades i pressmeddelandet från Bolaget den 27 augusti 2020 är Bolagets styrelseordförande Niklas Braathen även styrelseordförande i Enlabs. Niklas Braathen har med anledning av denna intressekonflikt inte deltagit i Bolagets styrelses handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

Till följd av Erbjudandet och ovan nämnda intressekonflikt har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté. Den oberoende budkommittén kommer att företräda Bolaget i samband med Erbjudandet och består av styrelseledamöterna Jonas Bertilsson (budkommitténs ordförande), Christian Rasmussen, Michael Niklasson och Arne Reinemo.

Vidare med anledning av ovan nämnda intressekonflikt åligger det, i enlighet med punkten IV.3 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (“Takeover-reglerna“), Bolaget att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från oberoende expertis avseende aktierna i Bolaget.

Styrelsen har uppdragit åt KPMG Corporate Finance och Mangold Fondkommission att avge varsitt från varandra oberoende värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion).

Budkommitténs uttalande

I enlighet med II.19 i Takeover-reglerna avser den oberoende budkommittén att återkomma med ett uttalande om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens slut, dvs. preliminärt senast den 19 oktober 2020.

Rådgivare

Den oberoende budkommittén har utsett KPMG Corporate Finance som finansiell rådgivare och DLA Piper som legal rådgivare. Rådgivarna kommer att bistå den oberoende budkommittén i dess utvärdering av Erbjudandet samt övriga åtgärder som åvilar Bolaget med anledning av Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Bertilsson, ordförande i den oberoende budkommittén för Global Gaming 555 AB
+46 (0)764 05 19 32
budkommitten@globalgaming.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 20:50 CEST.

Om Global Gaming Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörenade Arabemiraten och Israel planerar gemensam filmfestival – Dagens Nyheter
Next articleDe är handelns stjärnor – här är samtliga vinnare från årets Retail Awards – Market

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here