Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar sju fastigheter för 186 mkr

0
599
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avyttrar sju fastigheter i olika svenska kommuner i tre olika affärer. Försäljningspriset uppgår till cirka 186 mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 11 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde med cirka 3 procent.

Fastigheterna (inom segmenten övrigt, utbildning och bostäder) har cirka 16 000 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om cirka 14,8 mkr per år. Hyresgästerna är en blandning av kommersiella hyresgäster, offentliga hyresgäster och bostadshyresgäster. Tillträdena avseende två affärer har skett och det sista tillträdet kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2022.

Likviden från försäljningarna avses att användas för att återköpa obligationer.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleTydligare rättsläge efter beslut i högsta instans
Next articleVinnaren av Nobelpriset i litteratur enligt oddsen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here