SBB och FGF säljer fastigheten Tillbringaren 2 i Nykvarn med ett underliggande fastighetsvärde om 221 mkr

0
399
SBB och Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB (FGF) har genomfört en försäljning av en bostadsfastighet i Nykvarn med ett underliggande fastighetsvärde om 221 Mkr. Fastigheten innehåller 115 lägenheter och frånträde sker under tredje kvartalet. Köpare av fastigheterna är det allmännyttiga bolaget AB Nykvarnbostäder (NYBO) som har 576 lägenheter i förvaltning och 753 Mkr i marknadsvärde.

SBB har tillsammans med FGF i ett JV-samarbete utvecklat fastigheten, genom lägenhetsrenoveringar och konverteringar av sekundära ytor till bostäder. Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB (AH) har varit ansvarig utvecklare i projektet.

”Fastigheten har förädlats av AH i enlighet med vår framtagna affärsplan och är nu färdigutvecklad. Vi har sedan tidigare kommunicerat vårt fokus att genomföra försäljningar för att stärka vår likviditet och återbetala skulder samt att minska antalet JV:n. Det är dessutom extra glädjande att vi fortsätter göra affärer med kommuner och allmännyttiga bolag,” säger Leiv Synnes vd Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

”Det känns bra att främja tillväxten i kommunen, för oss som ett ungt bostadsbolag. Dessutom bidrar vi genom förvärvet till att långsiktigt säkra Nykvarns behov av olika boendeformer, så att ännu fler kan bo, må bra och utvecklas här,” säger Janette Jardefalk vd på NYBO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleGrannsamverkan kan stoppa tjuvarna
Next articleUndersökning om svenskarnas spelvanor online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here