Scope bekräftar BBB rating för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB; ändrar Outlook till Stabil

0
885
Outlook-ändringen till Stabil från Negativ återspeglar en förväntad förbättring av kreditnyckeltalen efter att Brookfield investerat i SBB:s utbildningsportfölj.

Scope Ratings har idag bekräftat BBB ratingbetyget för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och reviderat Outlook till Stabil från Negativ. 

Utsikterna för SBB är stabila och återspeglar Scopes uppfattning att Brookfield-investeringen i portföljen med utbildningsfastigheter och bostadsavknoppningen av Amasten Fastighets AB bör leda till att skuldminskningen är tillräcklig för att minska belåningsgraden till cirka 50 procent samtidigt som räntetäckningsgraden försämras mindre än tidigare förutsett och förblir bekvämt över 2,2x. Utfallet av skuldminskningen beror på motståndskraften hos SBB:s tillgångsvärde i en försämrad avkastningsmiljö.

En positiv ratingåtgärd skulle kräva att den av Scope justerade LTV förblir betydligt under 50 procent på varaktig basis, med en räntetäckningsgrad som förblir nära 3x. Detta kan drivas av en lägre andel av skuldfinansierade investeringar, minskade refinansieringsbehov genom starkare portföljkassaflöden än väntat, en stark förbättring av marknadssentimentet som resulterar i en ökning av tillgångsvärden eller en förändring i finansieringsmixen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, marika.dimming@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gamings dotterbolag Wegesrand vinner två priser för sitt serious games projekt Erhard City
Next articleViaplay Group and Telia enter expanded content partnership in Sweden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here