Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om att senarelägga avstämningsdagar för utdelning

0
946
Årsstämman beslutade den 28 april 2023 om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A respektive Stam B-aktie att delas ut månadsvis samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis. Den 8 maj 2023 kommunicerade bolaget genom pressmeddelande avsikten att senarelägga de avstämningsdagar som infaller efter den extra bolagsstämman som hölls den 14 juni 2023.

Extra bolagsstämman den 14 juni 2023 bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdagar för samtliga aktieslag i förhållande till utdelningen som beslutades av årsstämman 2023. Baserat på detta bemyndigande har styrelsen idag den 21 juni 2023 beslutat att av årsstämman 2023 beslutad och ännu ej utbetald utdelning, för samtliga aktieslag, ska utbetalas vid en avstämningsdag och att sådan avstämningsdag för samtliga aktieslag ska vara den 28 juni 2024. Detta datum kan komma att ändras beroende på när årsstämman 2024 hålls då avstämningsdag för beslutad utdelning ska infalla innan årsstämman 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023 kl. 17:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB offentliggör anmälan av konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler med ett nominellt belopp om 2 miljoner kr till aktier
Next articleStarbreeze offentliggör utfall i den övertecknade företrädesemissionen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here