Thunderful Group har genomfört två mindre tilläggsförvärv

0
782Thunderful Group (“Thunderful”) har genom dotterbolag förvärvat den tyska spelutvecklaren Studio Fizbin GmbH samt har nyligen genomfört inkråmsförvärv från distributionskoncernen TecTeam Scandinavia Holding AB genom dotterbolag i segmentet Distribution.

Thunderfuls dotterbolag Headup GmbH (”Headup”) har genomfört ett mindre tilläggsförvärv av den tyska spelutvecklingsstudion Studio Fizbin GmbH (”Studio Fizbin”). Headup är en del av Thunderfuls förlagsverksamhet som redan före förvärvet agerat förläggare åt Studio Fizbins nästa spel med förväntad initial lansering under 2024. Sedan tidigare har Studio Fizbin lanserat fyra egenutvecklade spel, varav ett med Thunderful som förläggare, och även grundat indie-hubben Saftladen i Berlin.

Studion blir Thunderful Games elfte majoritetsägda interna spelutvecklingsstudio och kommer rapporteras inom segmentet Games.

Nyligen genomförde även Thunderfuls dotterbolag Amo Toys AB (”Amo Toys”) ett mindre tilläggsförvärv av inkråmet från verksamheterna inom distributionskoncernen TecTeam Scandinavia Holding AB (”TecTeam”). TecTeams verksamhet är ett komplement till Amo Toys befintliga produktutbud och verksamheten förväntas bli fullt integrerad i Amo Toys redan under det första kvartalet 2023 samt rapporteras inom segmentet Distribution.  
 

“Efter flera års samarbete mellan Headup och Studio Fizbin utvecklades en naturlig förvävsdialog. Det är särskilt glädjande att se att Thunderfuls struktur och förvärvskapacitet utvecklats till att stödja dotterbolagen att genomföra tilläggsförvärv. Förvärv inom distributionssegmentet är inte en uttalad strategi för Thunderful Group, men när möjligheten ges att genomföra ett direkt kompletterande tilläggsförvärv genom inkråmsöverlåtelse, till rätt värden och förutsättningar, är det ett enkelt beslut att fattasäger Anders Maiqvist, tillförordnad VD på Thunderful Group.

Båda förvärven bedöms ha positiv effekt på respektive segments lönsamhet redan från det första kvartalet 2023 men den samlade påverkan på Thunderful Groups lönsamhet förväntas ej bli betydande under 2023.

Rådgivare

Studio Fizbin
Setterwalls Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare och Ernst & Young finansiell rådgivare till Thunderful. Brehm & v. Moers och CFO On Demand har agerat som juridisk respektive finansiell rådgivare åt säljarna.

TecTeam
Setterwalls Advokatbyrå har agerat som juridisk rådgivare till Thunderful. Lars Weibull och Moll Wendén har agerat som finansiell respektive juridisk rådgivare åt säljarna.För mer information, vänligen kontakta:
Anders Maiqvist, tillförordnad VD, Thunderful Group, +46 739 37 24 36
Lennart Sparud, CFO, Thunderful Group, +46 705 58 66 04

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Berlin, Guildford, Helsingfors, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleInformation om processen att ansöka om förnyad licens
Next articleThunderful Group bokslutskommuniké januari–december 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here